Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Arbejdsmiljø

Her får du mere viden om de forskellige emner inden for arbejdsmiljø.

APV og trivselsundersøgelse

I Varde Kommune har vi valgt at der som minimum skal udarbejdes en APV og trivselsundersøgelse hvert andet år. Undersøgelsen er samlet under et og udsendes til alle arbejdspladser samtidig.

Den samlede undersøgelse udsendes i efteråret i lige årstal. 

Det er et krav i Trepartsaftalen fra 2007, at APV skal revideres, når der sker forandringer i arbejdsmiljøet. 

Ifølge lov om arbejdsmiljø skal alle arbejdspladser gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse for at bringe arbejdsmiljøarbejdet op på et mere strategiske niveau og for at styrke arbejdsmiljøorganisationens kompetencer.

 

Læs mere om:

Mobning

I Varde kommune accepteres mobning ikke – vi ønsker en god og sund arbejdsplads, hvor medarbejderne trives i samspil med hinanden.

 

Desuden er der nedenfor tre relevante links, hvor du også kan finde inspiration:

Vold og trusler

I Varde Kommune ses der meget alvorligt på vold/trusler imod medarbejdere. 

 

Dispensation for politianmeldelse 

Der kan være voldsepisoder, som skal politianmeldes, men hvor en politianmeldelse medfører en belastning eller bliver en udfordring for relationen mellem medarbejderen og borgeren. Bevarelsen af den gode relation, kan i disse tilfælde betyde, at der ikke sker politianmeldelse.

En politianmeldelse er en betingelse for at medarbejderen kan anlægge en sag om offererstatning ved Offererstatningsnævnet. I en sådan situation kan Offererstatningsnævnet give en  dispenseret fra politianmeldelsen hvis der er formuleret en dispensation ud fra en konkret hændelse.

Stress og trivsel

Varde Kommune forebygger stress og fremmer trivslen blandt medarbejderne gennem stressforebyggende og trivselsfremmende indsatser.

Stress kan defineres som den reaktion, der opstår, når kravene og udfordringerne i jobbet ikke stemmer overens med personens personlige ressourcer. Ved stressforebyggende indsatser forstår vi målrettede indsatser mod specifikke hændelser, der udløser stress.

I Varde Kommune er stressforebyggelse og trivselsfremme et fælles ansvar og medansvar blandt alle ansatte. Varde kommune tager ansvar for at for at skabe betingelserne for et godt arbejdsmiljø med tilfredse medarbejdere og kompetente
ledere.

Varde Kommune forholder sig til stress i blandt andet i den udarbejde stresspolitik