Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Arkiver

Alle kommunens arbejdspladser, herunder selvejende institutioner, er forpligtet til at bevare bevaringsværdige papirer og digitale arkiver efter gældende arkivlov.

Byrådet har den 30. maj 2017 godkendt Arkiveringsstrategi for Varde Kommune.

Tidligere strategi og arkivinstruks er hermed ophævet. 

Bevaringsværdige digitale arkiver

Politik og Analyse er ansvarlig for og sikrer løbende overholdelse af kommunens digitale arkiveringsplan.
Kontaktperson: Signe Bruun Nielsen. 

Bevaringsværdige papirarkiver

Omfatter bevaringsværdige papirarkiver fra de fem tidligere kommuner (1970-2006) samt bevaringsværdige papirarkiver fra perioden før 1970.
Fra 1. januar 2007 skal der rent lovmæssigt bevares ganske få ting.
Kontaktperson: Signe Bruun Nielsen.

E-arkiv

Omfatter drift samt adgang/administration af rettighedstildeling til data fra:

  • Gl. Vardes ESDH-system (Docuwise)
  • Gl. Blaabjerg ESDH-system (DocsOpen/DokAjour/DokDag)
  • Gl. Ribe Amts ESDH-system.

Ansvar: IT og Digitalisering

 

 

 

 

Signe Bruun Nielsen
Sekretariatsmedarbejder
79 94 65 04
Kontakt Signe Bruun Nielsen