Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Kørselsregistering - Carlog

I Varde Kommune registreres medarbejdernes kørsel i egen bil via Carlog - en kørselsapp.

Som udgangspunkt benyttes kommunens biler til arbejdsmæssig kørsel. Når dette ikke er muligt kan egen bil benyttes.

Ved kørsel i egen bil bruger vi Carlog til kørselsregistering. Denne indberetning optimerer arbejdsgangene i forhold til indberetning af kørsel i egen bil. Indberetningen via app’en sker automatisk, hvilket gør, at medarbejderen bruger væsentlig mindre tid på registrering af sin kørsel i forhold til tidligere. Alternativt  og i særlige tilfælde kan indberetning ske i rollebaseret indgang (se nedenfor).

Fremadrettet skal registering af kørsel ske af medarbejderen selv, der vil ikke længere være indberetning af en lokal administrativ enhed/person. Desuden skal indberetning ske månedligt, og månedens kørselsgodtgørelse vil blive udbetalt med lønnen måneden efter.

Medarbejder modtager en påmindelse den 28. i måneden om at tjekke kørselsregnskab for indeværende måned og skal være færdig med dette den 4. i måneden efter.

Leder/administrator får en påmindelse den 5. måneden efter om, at det er tid at tjekke og indsende kørselsregnskaber til Løn. Leder skal være færidg senest den 10. i måneden.

Kvik-guides

For at hjælpe dig med at komme godt i gang med Carlog er der lavet to kvikguides:

 Materiale fra administrator Workshops 

Rollebaseret indgang

benyttes fortsat til særlige tilfælde som:

  • indberetning af særlig trailertakst
  • indberetning af særlig takst for cykel/knallert
  • indberetning af kørsel ifm uddannelse bevilget via den Centrale Uddannelsespulje
  • indberetning af kørsel der skal konteres på anden konto end den sædvanlige