Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Kørselsregistrering - Carlog

I Varde Kommune registreres medarbejdernes kørsel i egen bil via Carlog - en kørselsapp.

Som udgangspunkt benyttes kommunens biler til arbejdsmæssig kørsel. Når dette ikke er muligt kan egen bil benyttes. Se retningslinjer for kørselsgodtgørelse ved tjenestekørsel i egen bil.

Ved kørsel i egen bil anvendes Carlogs app til kørselsregistrering. Denne indberetningsform optimerer arbejdsgangene i forhold til indberetning af kørsel i egen bil. Indberetningen via app’en sker automatisk, hvilket gør, at medarbejderen bruger væsentlig mindre tid på registrering af sin kørsel i forhold til tidligere. Alternativt  og i særlige tilfælde kan indberetning ske i rollebaseret indgang  eller på blanket (se nedenfor).

Registrering af kørsel skal ske af medarbejderen selv, der skal ikke ske indberetning af en lokal administrativ enhed/person. Desuden skal indberetning og godkendelse af kørsel ske månedligt til udgangen af en kalendermåned, og månedens kørselsgodtgørelse vil blive udbetalt med lønnen måneden efter.

Medarbejder modtager en påmindelse den 28. i måneden om at tjekke kørselsregnskab for indeværende måned og skal være færdig med dette den 4. i måneden efter.

Leder/administrator får en påmindelse den 5. måneden efter om, at det er tid at tjekke og afregne kørselsregnskaber til Løn. Leder afregner fra den 5. og skal være færdig senest den 10. i måneden.

Kvik-guides

For at hjælpe dig med at komme godt i gang med Carlog er der lavet to kvikguides:

 Materiale fra administrator Workshops 

Rollebaseret indgang

benyttes fortsat til særlige tilfælde som:

  • indberetning af særlig trailertakst
  • indberetning af særlig takst for cykel/knallert
  • indberetning af kørsel der skal konteres på anden konto end den sædvanlige

Blanket til kørselsregistrering

  • benyttes fortsat ved indberetning af kørsel ifm uddannelse bevilget fra den Centrale Uddannelsespulje

Windowsbaserede telefoner

Pr. 1/11 2018 kan Carlog desværre ikke længere understøttes af windowsbaserede telefoner. Som medarbejder er du i stedet nødt til at lave dine indberetninger via PC.