Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Materiale til APV- og trivselsundersøgelsen 2018

I Varde Kommune gennemfører alle arbejdspladser APV- og Trivselsundersøgelsen i september 2018.

HR understøtter processen fra A-Z og herunder det lokale arbejde.

Har du spørgsmål til arbejdet, så kontakt gerne HR.

Når undersøgelsen afsluttes: 

Resultaterne af undersøgelsen er klar i ledernes indbakke i slutningen af uge 43. Herefter forholder MED-udvalgene sig til resultaterne, og fastlægger indsatsområder, evt. i samspil med resten af personalet på arbjedspladsen. 

Beskrivelsen af indsatsområdet og hvordan der vil arbejdes med det, formuleres i en lovpligtig handlingsplan inden den 31. december.

MED-udvalgene modtog den 19. september følgende materiale, som kan bruges som guide i processen: 

Procesplan for opfølgningsarbejdet

Skabelon til noter under processen

 

Mens undersøgelsen foregår:

Har du problemer med modtage, åbne eller besvare din APV og Trivselsundersøgelse, så kontakt supporten ved Rambøll på 5161 8074 eller skriv til surveysupport@ramboll.com

 

Forberedelsen til udsendelsen: 

Medlemmer af MED-udvalg og Arbejdsmiljøgrupper var inviteret til kick off på APV og Trivselsundersøgelsen 2018 via denne Invitationen.

Nedenfor ligger relevant materiale til forbereldesen: 

Tidsplan til MED-udvalgene

Profileringsmateriale til brug på arbejdspladsen

Tjekliste til MED-udvalgene

Spørgmålene i undersøgelsen 2018 

Oplæg fra kick off møder

Oplæg nøglepersoner (om målgruppen, organisering mv.)

 

 

Læs om succesen i 2016, som vi håber at gentage i 2018 

Besvarelsesprocenten i 2016 var enorm! 87 % !  Seniorforsker hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Thomas Clausen, betegner det som en uofficiel Danmarksrekord.

Se undersøgelsens resultater her

Og læs pressemeddelsen om succesen her

 

Kamilla Bollerup Andersen
Konsulent
79 94 64 10
Kontakt Kamilla Bollerup Andersen