Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Materiale til APV- og trivselsundersøgelsen 2018

I Varde Kommune gennemfører alle arbejdspladser APV- og Trivselsundersøgelsen i september 2018.

HR understøtter processen fra A-Z og herunder det lokale arbejde.


Medlemmer af MED-udvalg og Arbejdsmiljøgrupper er inviteret til kick off på APV og Trivselsundersøgelsen 2018. Inviationen er sendt ud.

 

Her på siden vil der være relevant information til Arbejdsmiljøgrupperne og MED-udvalgene: 

Tidsplan til MED-udvalgene

Profileringsmateriale til brug på arbejdspladsen

Tjekliste til MED-udvalgene

Spørgmålene i undersøgelsen 2018 

Oplæg fra kick off møder

Oplæg nøglepersoner (om målgruppen, organisering mv.)

 

Har du problemer med modtage, åbne eller besvare din APV og Trivselsundersøgelse, så kontakt supporten ved Rambøll på 5161 8074 eller skriv til surveysupport@ramboll.com

 

Vi håber at gentage succesen fra 2016 

Besvarelsesprocenten i 2016 var enorm! 87 % !  Seniorforsker hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Thomas Clausen, betegner det som en uofficiel Danmarksrekord.

Se undersøgelsens resultater her

Og læs pressemeddelsen om succesen her

 

Kamilla Bollerup Andersen
Konsulent
79 94 64 10
Kontakt Kamilla Bollerup Andersen

Lis Bang Troelsen
Arbejdsmiljøkoordinator
79 94 64 08
Kontakt Lis Bang Troelsen