Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Personalepolitikkens værktøjskasse

Seniorordning

Varde Kommune arbejder for fastholdelse af medarbejderne. Blandt andet har medarbejdere der er fyldt 60 år mulighed for at lave en seniorordning, hvor man går ned i tid men fastholder pensionen. 

Se mere om mulighederne for en seniorordning.

Mobning

I Varde kommune accepteres mobning ikke – vi ønsker en god og sund arbejdsplads, hvor medarbejderne trives i samspil med hinanden.

Procedure for lønforhandlinger

Der er udarbejdet en procedure for lønforhandlingerne i Varde Kommune. 

 

 

Rummelighed

 

Her kan du finde politikker og retningslinier du kan bruge i arbejdet med at skabe en rummelig arbejdsplads. 

Har du spørgsmål omkring økonomi eller andet i forbindelse med støtte ansættelser kan du kontakte Personaleafdelingen. 

 

 

Stress og trivsel
Varde Kommune forebygger stress og fremmer trivslen blandt medarbejderne gennem stressforebyggende og trivselsfremmende indsatser.
Stress kan defineres som den reaktion, der opstår, når kravene og udfordringerne i jobbet ikke stemmer overens med personens personlige ressourcer. Ved stressforebyggende indsatser forstår vi målrettede indsatser mod specifikke hændelser, der udløser stress.

I Varde Kommune er stressforebyggelse og trivselsfremme et fælles ansvar og medansvar blandt alle ansatte. Varde kommune tager ansvar for at for at skabe betingelserne for et godt arbejdsmiljø med tilfredse medarbejdere og kompetente
ledere.

Varde Kommune har udarbejdet en stresspolitik, som en underpolitik til Personalepolitikken. 

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfremme og forebyggelse

Her finder du retningsliner, politikker og hjælpedokumenter i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen. 

Fravær

I Varde Kommune arbejdes der strategisk med fravær på mange niveauer og områder. Udviklingen i fraværstallene følges, der er fokus på langtidssyge, hurtig dialog med syge medarbejder mv. 

Sygdom og arbejde er ikke modsatrettede begreber i Varde Kommune og arbejdsfastholdelse under sygdom er en realitet.

I Varde Kommune arbejder vi aktivt med en nedgang i fraværet på 1% inden medio 2017.

 

Se de forskellige retningslinier og værktøjer der er udarbejdet i forhold til arbejdet med nedbringelse af fravær. 

 

Vold og trusler

I Varde Kommune ses der meget alvorligt på vold/trusler imod medarbejdere. 

 

Vi har udarbejdet forskellige værktøjer til  håndtering af vold.