Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Politikker

Personalepolitik

Varde Kommunes Personalepolitik er revideret i efteråret 2017. 

 

Finansieringspolitik

Politikken danner rammerne for, hvordan kommunens likviditet bliver placeret i værdipapirer, mv. - samt for afdækning af risikoen ved kommunens gældsposter.

Varde Byråd har godkendt den reviderede Finansieringspolitik på et møde den 2. marts 2010.

Det daglige arbejde med styring af kommunens likviditet og gældsposter bliver varetaget af Johan Brøndsted og Zijo Omanovic i Økonomiafdelingen.

Du kan læse mere om vore retningslinjer for arbejde med kommunens likviditet, mv. i Finansieringspolitikken.

Forsikringspolitik

Politikken har til formål at skabe overblik, bevidsthed og tryghed - og den er målrettet kommunens politikere og aftaleholdere.

Politikken gælder for alle Varde Kommunes afdelinger og institutioner - undtagen de selvejende institutioner og puljeordningerne.

Den har til formål...

at fastsætte omfanget af forsikringsdækningen af kommunens værdier og ansvar
at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinjer
at sikre en faglig og ensartet administration af forsikringsforholdene
Varde Kommunes valg af forsikringsselskab sker efter EU-udbud.

Du kan se, hvilke selskaber vi har aftale med i forsikringspolitikken.

Kontakt

Har du spørgsmål til forsikringspolitikken eller til kommunens forsikringer i det hele taget, er du velkommen til at kontakte Team Forsikring

Kirsten Jørgensen - telefon 7994 7276 / send en mail
Anja Nyvang - telefon 7994 6829 / send en mail

Indkøbspolitik

Vores indkøbspolitik beskriver blandt andet, hvordan Varde Kommune indgår indkøbsaftaler, og hvordan vi udbyder indkøb og levering af varer og tjenesteydelser til kommunens afdelinger og institutioner, mv.

Varde Byråd har godkendt indkøbspolitikken på et møde den 27. november 2007.

Arbejdet med at udbyde indkøb og levering af varer, tjenesteydelser, mv. i udbud bliver varetaget af Team Indkøb, der er en del af Økonomiafdelingen.

Deres arbejde tager bl.a. afsæt i kommunens indkøbspolitik

Risikostyringspolitik

Økonomiudvalget godkendte den 31. august 2011 den reviderede risikostyringspolitik for Varde Kommune.


Politikken har til formål at skabe overblik, bevidsthed og tryghed.

Risikostyring kan operationelt og kort beskrives som en systematisk proces for identifikation, måling, styring og økonomisk kontrol af risici, som truer kommunens aktiver, passiver og fremtidig indtjening.

Du kan læse mere i Risikostyringspolitikken