Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Posthåndtering

Her vil Varde Kommunes posthåndtering nærmere være beskrevet.

Postmodtagere

På denne oversigt vil Varde Kommunes postmodtagere i de enkelte afdelinger være anført. 

Intern postrute

Post Danmark og postpedellen har daglige ruter med postomdeling til følgende adresser:

  1. Rådhuset, Bytoften 2, Varde
  2. Varde Ungdomsskole, Ndr. Boulevard 81, Varde
  3. Center for Sundhedsfremme, Ringkøbingvej 32, Varde
  4. Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, Varde
  5. Kompetencecenter Varde, Laboratorievej 8+16, Varde
  6. Pædagogisk Central, Laboratorievej 16, Varde
  7. Materielgården, Vesterbækvej 31, Sig
  8. Tandplejen, Sygeplejen samt Bostøtten, Lerpøtvej 50, Varde.

Al post til øvrige adresser/virksomheder/institutioner, skal fremsendes som almindelig udgående post, og her kan de brune cirkulationskuverter således ikke længere anvendes.

Er der tale om særlig store mængder post – f.eks. en masseudsendelse til samtlige institutioner/ virksomheder – så overvej om distribution kan ske gennem f.eks. Lederforum, Hoved MED eller andre ledermøder, hvor store dele af organisationen alligevel er samlet.

Overvej også at benytte f.eks. Pædagogisk Central, der hver uge har kørsel til samtlige skoler.

Kan ovenstående ikke benyttes – og kan informationen ikke sendes elektronisk - kan der i helt særlige tilfælde og ved store mængder post, indgås aftale med Intern Service omkring distribution i Varde by. 

Postlistepolitik

En af de væsentligste målsætninger for den åbne digitale forvaltning er, at borgerne får indblik i den offentlige sektor og Varde Kommune ønsker naturligt at leve op til så stor åbenhed som muligt. Økonomiudvalget har tilbage i 2008 besluttet at offentliggøre en åben postliste over Varde Kommunes indgående post på kommunens hjemmeside.

Her kan du se notat om "Postlistepolitik for Varde Kommune". 

Her kan du se "Retningslinier for dokumenter på åbne postlister" samt "Kriterier ved dannelse af postliste" fra Acadre.

Afsendelse af post efter 1. juni 2015

Nye retningslinjer for afsendelse af post.

I forbindelse med råderumskataloget er det blevet besluttet, at der skal fokus på digital post, herunder den måde vi sender post til vores borgere på. 

I den forbindelse vil antallet af postbakker blive reduceret, så der pr. 1. juni 2015 kun vil være en postbakke til udgående post på henholdsvis BCV og Bytoften. 

På BCV er postbakken placeret rummet med bilnøgler i hallen ved  Borgerservice og på Bytoften ved Informationen.

Afleveres et brev i postbakken pr. 1. juni  og frem til og med udgangen af august, skal der medfølge en forside, der skal udfyldes med begrundelse for, hvorfor brevet/dokumentet ikke er sendt digitalt. ”Forsiderne” er placeret ved postbakken til udgående post. De udfyldte forsider vil blive indsamlet og vurderet, med henblik på at finde løsninger, så manuelle forsendelser i fremtiden vil kunne sendes digitalt. Hvis der ikke er en forside på kuverten, vil brevet ikke blive sendt, men returneret til rette vedkommende.

Alt udgående post, det gælder breve hvor I vedhæfter en seddel om (kan ikke sendes digital fordi.....) skal IKKE lægges i dueslaget, hvor der står Jobcenter eller Borgerservice. Brevene skal lægges i de gule postbakker der står på gulvet i postrummet.

Dueslagene ved Informationen er udelukkende til indgående post.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Digitaliseringskonsulent Anette P. Lund, på tlf.nr. 7994 6505.