Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Centerområde Nordvest har gode erfaringer med indførelsen af røgfri arbejdstid...

Bedre flow, bedre samling og styrket fællesskab blandt personalet oplever Nordvest som sideeffekter af beslutningen...

På Centerområde NordVest er beslutningen om røgfri arbejdstid indført af et driftsmæssigt hensyn.

"De ansatte oplevede i nogle tilfælde, at rygepauserne stod i vejen for et flow i opgaveløsningen og blev en tidsrøver fra kerneopgaven, hvor borgeren er i centrum", fortæller virksomhedsleder, Vibeke Biltoft Hansen. Derfor besluttede MED-udvalget at indføre røgfri arbejdstid per 1. januar 2016.

Fra skæringsdatoen har det, ifølge Vibeke og AMR Susanne Bertelsen, været uproblematisk forstået på den måde, at der ikke har været tilfælde hvor retningslinjerne ikke er fulgt. Det betyder ikke, at rygning ikke fortsat er samtaleemne blandt personalet. Nogle savner af og til at kunne ´koble af´ med en cigaret, f.eks. i situationer, som personalet har oplevet som hektisk. Samtidig udtrykker flere et ønske om, at det blev indført i hele kommunen, så det var ens for alle.

Positive effekter 

Interne positive effekter i Centerområde NordVest:

  • Bedre flow i opgaveløsningen
  • Bedre samling og fælleskab blandt personalet modsat tidligere, hvor rygere ofte var samlet udenfor og væk fra de øvrige ansatte.
  • Røgfri arbejdstid har for nogle resulteret i, at de ikke kun har kvittet cigaretterne i arbejdstiden, men også har taget skridtet fuldt ud til at blive røgfrie.
    Så tiltaget har affødt en sundhedsfremmende sideeffekt. 

Postive sideeffekter:

  • En anden positiv sideeffekt er, at det har haft afsmittende effekt på Hjemmeplejen Midt/Vest. Nogle steder deler de to arbejdspladser indmødesteder og derfor har Hjemmeplejen Midt/Vest været solidarisk og indført røgfri indmødesteder. På sigt har Hjemmeplejen Midt/Vest en ambition om helt at indføre røgfri arbejdstid.

Gode råd til andre

Virksomhedslederer Vibeke Biltoft Hansen på Centerområde NordVest giver følgende råd til andre arbejdspladser, som ønsker at indføre røgfri arbejdstid:

  • Involver både medarbejdere og ledere i beslutningen og processen
  • Ha´ øje for at inddrage øvrige interessenter i arbejdet med at indføre røgfri arbejdstid
  • Fokusér på lokale og individuelle behov for eksempel ved at tilbyde hjælpemidler i en periode