Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Skærmbriller, arbejdspladsindretning og støj

Skærmbriller

Hvis du har brug for skærmbriller og bruger mere end 8 timer om ugen foran en computerskærm kan du få skærmbrillerne af Varde Kommune. 

 

For at få skærmbriller får du brug for en rekvisision som du får ved at henvende dig til enten Conny Karlskov eller Kirsten Olstrøm

Når du har modtaget den skal du foretage en opmåling i forhold til afstand mellem dit synsfelt og skærmen mv. Dette fremgår af rekvisisionen. 

Herefter er du klar til at tage skemaet med til optikeren.

 

En af følgende optikere skal bruges:

 • Profil optik
 • Synoptik
 • Louis Nielsen
 • Brille Eksperten
 • Thiele

 

Det vil altid være blandt de billigste brillestel der kan vælges.

Arbejdspladsindretning på kontoret

Her kan du finde gode råd til indretning af din kontorarbejdsplads: 

http://bfakontor.dk/vaerktoejer/ergonomi-paa-kontoret

Støjdæmpning

Der er forskellige kilder til støj, feks.

 1. Støj i forbindelse med møder, eksempelvis startes eller sluttes på gangen 
 2. Nabo-støj – det kan være ifm. telefonsamtaler eller når en anden kollega lige stopper op og drøfter noget med naboen.

Støj i forbindelse med møder:

 • Undgå så vidt muligt at blande mødelokaler, arbejdsområder og kontorer 
 • Gør opmærksom på at man bevæger sig ind i et arbejdsområde eller arbejdslokale

Nabostøj: 

 • Der er forskel på hvor meget vi hver især larmer og der er forskel på hvordan vi oplever støj. Nogle er mere ”sarte” mens andre kan arbejde i meget støjende omgivelser uden det giver dem udfordringer.
 • Afdæk om muligt hvem der generes særligt af støjen, og overvej placering og møblering under hensyntagen hertil.