Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Værdierne i Varde Kommune

Målet med værdigrundlaget er at det skal være ledende for vores måde at handle på, internt såvel som eksternt overfor borgerne, erhvervslivet, foreningerne og andre interessenter.

Værdierne er tænkt som dynamiske - det vil sige, at de løbende er genstand for udvikling og evaluering, så Varde Kommune altid vil kunne leve op til de udfordringer, kommunen vil stå over for.

Varde Kommunes værdigrundlag

Værdierne er udarbejdet i efteråret i 2016 i samarbejde med borgere, virksomheder, politikere og ansatte. Kommunens værdier afspejler den fremtid, vi bevæger os ind i.

Værdierne blev til denne måde, som et udtryk for vores ønske om en tæt dialog med borgere, foreninger og virksomheder omkring ydelser og opgaver.