Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Varde 2030

I marts 2014 tog Varde Kommune hul på en visionsproces kaldet Varde 2030. Målet er at skabe en stærk vision, som kan styrke vores potentialer, skabe vækst og sætte Varde Kommune på Danmarkskortet.

Til at hjælpe med at finde frem til Varde Kommunes helt særlige profil eller brand har byrådet indgået en aftale med brandingfirmaet Stagis. 

Formålet med at udvikle en ny vision er at sætte en strategisk retning for Varde Kommune. Det er derfor hensigten, at al vores arbejde, politikker og strategier efterfølgende tager afsæt i visionen.

Visionsprocessens fem faser

Visionsprocessen gennemløber fem faser og afsluttes i oktober 2014. I de fem faser gennemfører Stagis blandt andet antropologiske undersøgelser, interviews og workshops med byråd, borgere, erhvervsliv og medarbejdere.

De autentiske styrker kortlægges

I processens første fase kortlægges Varde Kommunes autentiske styrker.

Kortlægningen bygger på en gennemgang af Varde Kommunes strategier, politikker og analyser, interviews med 55 lokale personer og byrådets deltagelse i arrangementet ’Antropolog for en dag’ den 5. maj. På denne dag følger byrådsmedlemmerne en række borgerne og hører om, hvad der er vigtigt for dem i deres hverdag.

Analyserne af det samlede materiale fremlægger Stagis for byrådet onsdag den 14. maj. 

Fremtidsscenarier for Varde Kommune

Processens anden fase skydes i gang den 4. juni, hvor 75 lokale repræsentanter deltager i et stort strategiseminar.

På seminaret præsenterer Stagis forskellige versioner af fremtidsscenarier, som deltagerne skal forholde sig til. Deltagerne skal overveje, hvad det for eksempel betyder for skoler, børnehaver og events, hvis vi vælger et scenarie, hvor for eksempel natur, kreativitet eller noget helt andet er i fokus. 

1 % af Varde Kommunes borgere høres

I processens tredje fase inviterer byrådet 1 % af Varde Kommunes borgere med på råd. Den 27. august inviteres 500 borgere til at deltage i et visionsforum på Varde Fritidscenter.

Det er afgørende for byrådet, at der er bred deltagelse. Derfor får alle borgere mulighed for at deltage.

På visionsforummet fremlægger Stagis to af de fremtidsscenarier, som gik videre fra strategiseminaret. Det er hensigten, at byrådet får input fra de mange fremmødte til det endelige valg af Varde Kommunes fremtidige profil.

Konturerne af en vision tegner sig

I september går processen ind i sin fjerde fase med workshops med direktionen og politikere. På disse workshops ses de fremlagte fremtidsscenarier efter i sømmene, så både politikere og direktion er på sikker grund, når de vælger det ene fremtidsscenarium/brand, der skal kendetegne Varde Kommune i 2030. 

Brandet behandles i byrådet

Processens sidste fase finder sted i oktober, hvor byrådet godkender Varde Kommunes fremtidige vision eller brand.

Jørgen Nielbæk
Chefkonsulent
30 59 05 95
Kontakt Jørgen Nielbæk