Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev - november

er publiceret den 28. November 2014 af Kommunaldirektør, Mogens Pedersen


Kære alle

Selvom vejret tilsyneladende har besluttet sig for at vente lidt endnu med at hjælpe os i julestemning, så sætter juleriet så småt ind søndag, når vi tænder det første lys i adventskransen.

Julen giver traditionelt lidt ekstra travlhed for de fleste, men til gengæld også flere anledninger til ekstra hygge i hverdagen. Det er med til at rykke os tættere sammen og styrke os i hverdagens opgaver.

Vi skaber sammen med borgerne

Et godt samarbejde er vigtigt, hvis vi skal lykkes i vores hverdagsopgaver. Når vi skaber noget sammen, bærer vi alle et ansvar for, at resultatet bliver godt og lever videre, også når et projekt eller en proces er afsluttet.

Selvom vi allerede i dag rundt om i organisationen skaber mange ting sammen på tværs og eksternt med borgerne, så skal vi fremadrettet blive endnu bedre til at se de områder, hvor vi med fordel kan samarbejde.

Vi opnår eksempelvis gode resultater, når vi laver udviklingsplaner i lokalområderne, hvor borgerne inddrages i arbejdet med at prioritere lokale udviklingstiltag. På samme måde tager vi også borgerne med på råd, når vi behandler miljøansøgninger, så vi får en konstruktiv dialog om den endelige løsning.

Uanset emnet, er et stærkt engagement i processen med til at give et godt resultat i den sidste ende. De involverede parter bliver efterfølgende gode ambassadører, når de selv har fået indflydelse og taget ansvar undervejs.

Visionen skal leve

En af vores helt store fælles processer nåede i begyndelsen af november en milepæl, da byrådet godkendte den endelige vision: Varde Kommune - i ét med naturen. Men én ting er en formuleret vision – en anden ting er en levende vision, der gør indtryk og kan mærkes i vores og borgernes hverdag.

For at få visionen til at slå rod hos os selv og siden hos borgerne, skal visionen fremadrettet prioriteres i vores politikker, og der bliver sat 1 million kroner af i det næste budget. Derudover vil alle afdelinger i den kommende tid på et personalemøde arbejde med visionen og ideudvikle på, hvordan vi på hvert vores område kan inddrage naturen i hverdagen.

Foran os venter et stort arbejde i hele organisationen med at nuancere og personliggøre visionen, så den bliver en naturlig del af hverdagen. Vi skal inddrage borgerne, og hvis vi gør det med succes, har vi 50.000 gode ambassadører, der alle er med til at udbrede kendskabet til Varde Kommune.

Jyllands første naturpark

Den endelige vision var blot få dage gammel, da vi den 7. november kunne glæde os over, at Naturpark Vesterhavet officielt er godkendt som naturpark – den første af sin slags i Jylland.

Naturpark Vesterhavet startede op som et pilotprojekt i samarbejde mellem Friluftsrådet, Aage V. Jensens Fond, Naturparkrådet og Varde Kommune og er med til at videreudvikle oplevelsesmulighederne i naturen og til at koordinere naturforvaltningen, så vi bedst muligt passer på de naturværdier, vi har.

Økonomihandlingsplan 2016-2019 – udarbejdelse af råderumskatalog

Som på visionsområdet bliver der i den kommende tid også brug for idéudvikling på den økonomiske front. Det er besluttet, at vi frem mod år 2019 skal finde 40 millioner kroner i budgetterne, der skal sikre politikerne et reelt råderum, når de træffer beslutninger. 

Direktionens opgave er i den forbindelse at lave et katalog, der peger på områder, hvor vi ved at gøre tingene smartere kan finde et rationale. Det er direktionens hensigt at involvere lederforum samt MED-organisationen i processen med at finde frem til de områder, hvor vi kan effektivisere.

Lad os sammen udnytte, at vi har tid til at tænke os om og finde frem til de idéer, der giver de bedste og mest skånsomme løsninger.

En direktør takker af

November var også måneden, hvor Erling S. Pedersen offentliggjorde sine planer om at skifte direktørjobbet hos Social, Sundhed og Beskæftigelse ud med en stilling som konsulent for en tidligere arbejdsgiver, der løser opgaver af finansiel karakter. Vi er glade for den store indsats, som Erling har ydet her, og vi ønsker ham held og lykke i sit nye job.

Et ansættelsesudvalg er nu klar til at genbesætte stillingen som direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse per 1. april, og i den mellemliggende periode har kommunaldirektør Mogens Pedersen det overordnede ansvar for området.

 

God weekend og 1. søndag i advent til alle!