Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev - oktober

er publiceret den 31. October 2014 af Mogens Pedersen, kommunaldirektør


Kære alle

Bladene er begyndt at hvirvle os om ørerne, og vi går den mørke tid i møde samtidig med, at vi som vanligt må sande, at selv en korrektion af uret kun kortvarigt kan forlænge morgenlyset.
Ligesom bladene hvirvler rundt derude, flyver vi også hver især rundt og forsøger at løse vores projekter og opgaver på bedste vis.

Samskabelse

Vores opgaver har i alle i en eller anden udstrækning en tråd til kommunens borgere, og vi skal fremadrettet i højere grad inddrage netop borgerne, når vi løser vores opgaver.
Gennem samskabelse borgere og kommune imellem kan vi nå endnu længere. Vi kan løfte tunge opgaver, når vi lægger alle kræfter i samme pulje, og så udbreder samskabelsen samtidig det aktive ejerskab, der skal til for at en løsning bliver en succes, der giver værdi for alle.
Samskabelse bliver et emne, vi alle kommer til at beskæftige os mere med i tiden, der kommer, og Lederforum har netop haft fornøjelsen på lederseminaret den 30. – 31. oktober.

Virksomhedsbesøg

I god tråd med temaet om samskabelse er vi i borgmester og kommunaldirektør løbende på en række besøg hos de lokale virksomheder. Besøgene styrker vores indbyrdes dialog og er med til at fremme vores fælles indsats for at skabe vækst lokalt. De seneste besøg vi har været på, har fint illustreret, at vi har brug for en bredere forståelse af netop udtrykket ”lokal” virksomhed.
Vi har nemlig besøgt virksomheder, der godt nok har hjemme her lokalt, men hvis markeder er langt herfra. En virksomhed producerer eksempelvis tangplanter, der bruges i akvarier i Dubai, mens en anden virksomhed producerer tilbehør til flysæder.
Besøgene gav os en reminder om, at mange af vores lokale virksomheder sådan set lige så godt kunne have hjemme i et andet land, så det i høj grad er samarbejdet mellem kommunen og den enkelte virksomhed og naturligvis de rammebetingelser, vi stiller til rådighed, der afgør, om de bliver her.

Budgettet

Byrådet har nu godkendt budgettet, og det betyder, at vi i løbet af 2016 og 2017 skal finde besparelser. Heldigvis har vi tiden med os, og det giver os ro til at finde de besparelser, der vil kunne mærkes mindst. Det er intentionen, at medarbejderne også via MED-systemet bliver involveret og opfordret til at komme med idéer til områder, hvor vi med fordel kan spænde livremmen ind.

Arbejdsmiljøkonference

Lige efter efterårsferien afviklede vi en arbejdsmiljøkonference for hele arbejdsmiljøorganisationen. Et rigtigt godt arrangement med over 200 deltagere. En af mange gode pointer fra dagen var fra Tage Søndergaard Kristensen, der er professor i psykologi. 

Han betonede, at det gælder om at komme i gang med den gode trekant, hvor høj tilfredshed hos borgerne, høj produktivitet og kvalitet fra os som medarbejdere og høj ledelseskultur går hånd i hånd for at udvikle arbejdstilfredsheden.

Vision Varde 2030

Vi er efterhånden nået til afgørelsens time i forhold til valget af den endelige vision for Varde Kommune. Det er besluttet, at den nye vision skal have natur som sit overordnede scenarie, og byrådet har netop behandlet tre konkrete forslag til en vision inden for emnet.
På det kommende byrådsmøde den 4. november vil politikerne tage endeligt stilling til, hvad Varde Kommunes kommende vision skal være, så i nyhedsbrevet for november forventer vi at kunne løfte sløret for den endelige vision og skitsere det videre arbejde med at føre visionen ud i livet.

Digital Post

Den 1. november står for døren, og det er som kendt skæringsdatoen for overgangen til Digital Post. Nogle af borgerne i Varde Kommune mangler stadig at oprette en digital postkasse, så der skal herfra lyde en opfordring til, at vi alle husker at spørge dem, vi møder, om de har oprettet en digital postkasse, så vi får de sidste med. 

Der er hjælp at hente i borgerservice for de, der endnu mangler at oprette en postkasse eller at ansøge om fritagelse for Digital Post.

Et ekstra nyhedsbrev er på trapperne

Almindeligvis udkommer nyhedsbrevene på månedligt basis, men på tirsdag den 4. november klokken 20 afviger vi fra denne norm, når vi udsender et ekstra nyhedsbrev. Fokus i dette nyhedsbrev vil være på visionen og på budgetforløbet.