Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ekstra nyhedsbrev fra direktionen

er publiceret den 05. November 2014 af Mogens Pedersen, kommunaldirektør


Økonomihandlingsplan 2016-2019 - fremskaffelse af råderum.

Som tidligere omtalt skal vi som en del af vedtagelsen af budgettet for 2015 have fundet nogle effektiviseringer og besparelser for de kommende år.

Denne opgave er på 12 mio. kr. om året, så det er et overkommeligt beløb i forhold til et budget, der udgør 3 mia. kr.

Økonomiudvalget har imidlertid på sit møde den 29. oktober 2014 godkendt, at der skal fremskaffes forslag på 40 millioner kroner i alt.

Der er flere årsager hertil. For det første er der udsigt til et underskud på op imod 20 millioner kroner om året. Det vil der skulle rettes op på, da det ellers i stigende grad vil belaste budgettet.

Herudover har byrådet brug for et råderum, så der både er mulighed for at prioritere mellem de forskellige forslag, der kommer, ligesom det også må formodes, at byrådet ønsker at udvide budgettet på udvalgte områder, måske på baggrund af visionen.


Men det er vigtigt at understrege, at når der skal findes forslag for 40 millioner kroner, så er det altså ikke fordi, der skal spares for så mange penge – det er som nævnt også for at give politikerne mulighed for at prioritere og også mulighed for at satse yderligere nogle steder.

Økonomiudvalget har godkendt en proces, der også fordrer involvering af MEDsystemet og af kommunens ledere – det vil I høre nærmere om i de kommende uger og måneder.

Læs mere i kommissorium og procesnotatet: