Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Første arbejdsdag for ny kommunaldirektør

er publiceret den 02. June 2014


Ny kommunaldirektør Mogens Pedersen blev mandag den 2. juni budt velkommen af kommunens medarbejdere på Titan. Klokken 10 var en stor flok stimlet sammen i kantinen til kaffe og kringle samt de første ord fra den nye mand i spidsen for den kommunale organisation.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Efter de første velkomstord fra borgmester Erik Buhl tog Mogens Pedersen selv ordet og fortalte lidt om sig selv, sine værdier og de opgaver, der venter.

Et drømmejob

Den nye kommunaldirektør lagde ud med at slå fast, at for ham er jobbet i Varde Kommune et drømmejob.

– Der var to grunde til, at jeg søgte jobbet. Opgaverne er spændende og mulighederne mange. På den måde er det et rigtigt drømmejob. Den anden grund er, at Varde Kommune har et rigtig godt omdømme. Det er en kommune, der fungerer og har styr på rammerne, fortalte Mogens Pedersen.

For Mogens Pedersen er der tre opgaver, som især vil fylde i den kommende tid.

– Visionsarbejdet er vigtigt og rigtig spændende. Når visionen er på plads, bliver det vores opgave at sikre, at den drypper i alt, hvad vi laver. Derudover vil bosætning og økonomi være fokuspunkter. Jeg mener, at den bedste personalepolitik er at have styr på økonomien, så vi undgår store besparelser, fortalte Mogens Pedersen. 

Vær nysgerrige og sig tingene, som de er

Den nye kommunaldirektør sluttede af med at fortælle om sine egne personlige værdier. Blandt andet opfordrede han til fokus på udvikling og forbedringer.

– Jeg forventer, at vi løser vores opgaver på en sober og kompetent måde, men også at vi udvikler os og har blik for nye og bedre måder at løse opgaverne på. Det er mit håb, at alle oplever, at det er personligt givende at gå på arbejde i Varde Kommune.

Samtidig lægger den nye kommunaldirektør op til en uhøjtidelig stemning.

– Min dør er altid åben, og jeg håber, at I vil komme til mig, hvis I har brug for input og mit synspunkt. Det er også vigtigt, at vi siger tingene, som de er. Jeg har en tro på, at jeg har ret, men jeg har også den erfaring, at det har jeg altså ikke altid, erkendte Mogens Pedersen.

På rundtur i kommunen

Tirsdag den 10. juni besøger den nye kommunaldirektør Årre til morgenkaffe med medarbejderne. Derefter fortsætter han på en rundtur i kommunen, som blandt andet fører forbi det gamle rådhus, Sig og Bytoften.

Torsdag den 12. juni er det medarbejderne på Borgercenter Varde, som får besøg af Mogens Pedersen. 

Baggrund

Mogens Pedersen er 48 år og kommer fra en stilling som direktør ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Her har han siden 2010 haft ansvaret for det tekniske område, kultur- og fritidsområdet samt borgerservice og digitalisering.

Tilknytningen til den vestjyske fjordkommune går dog helt tilbage til år 2000, hvor han blev ansat som vice- socialchef. I 2004 blev han teknisk direktør.

Da kommunesammenlægningen gjorde Ringkøbing-Skjern til en ny storkommune i 2007, fik Mogens Pedersen det overordnede direktøransvar for Sundhed og Omsorg, Voksenhandicap, Beskæftigelse samt Kultur og Fritid.

I 2010 rokerede direktionen i Ringkøbing-Skjern Kommune rundt på opgaverne, så de nye ansvarsområder for Mogens Pedersen blev Land, By og Kultur samt Service og Digitalisering.