Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Generalforsamling i Dansk Socialrådgiverforening - Varde Kommune

er publiceret den 11. November 2014 af Michael Frandsen


Generalforsamling for socialrådgiverne ved Varde Kommune, den 20. november 2014

Generalforsamling

den 20. november 2014 kl. 17.15 til 18.15

Afholdes i BUF mødelokale i kælderen.

 

1)      Valg af dirigent og referent

2)      Beretning ved TR

3)      Indkomne forslag

4)      Gennemgang af regnskab v/Annie Bangert.

5)      Generelt om sikkerhedsorganisationens virke

6)      Orientering omkring tur til København i 1. kvartal 2015 v/Lotte

7)      Valg af TR og suppleant

  1. BUF valg af TR suppleant
  2. Social og Handicap valg af TR suppleant
  3. Jobcenter Varde valg af TR

8)      Evt. 

 

 

Tilmelding til din TR senest den 13. november 2014. Tilkendegiv ved tilmelding om du spiser med efter generalforsamling.

Indkomne forslag skal fremsendes til din TR senest 8 dage før generalforsamlingen.