Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ny rapport om helbredsvurdering af flygtninge i samarbejde mellem sygehus og kommune

er publiceret den 04. November 2014 af Henrik Bramsen Jensen


Lægevurdering over video har skjulte fordele og giver flygtninge en bedre start på livet i Danmark

Tidlig udvidet helbredsvurdering af flygtninge kan bidrage til at flygtninge gennem individuelt bedre tilpassede integrationstilbud får en mere hensigtsmæssig start på livet i Danmark. Den lægelige vurdering kan være en tidsmæssig udfordring i geografisk udfordrede kommuner og for nogle praktiserende læger er de kliniske erfaringer med flygtninge sparsomme. Fra juni 2013 er kommunerne desuden forpligtigede til at tilbyde en udvidet helbredsvurdering af ny ankomne flygtninge. Mange flygtninge der tilbydes ophold i Danmark placeres i kommuner der er geografisk udfordrede.  

Varde kommune og Indvandrermedicinsk klinik (IMK, Afd. Q Odense Universitetshospital) gennemførte derfor i 2013-14 et pilot forsøg der sigtede mod at udligne geografiske og kompetencemæssige uligheder i helbredsvurderingen af ny ankomne flygtninge. Modellen bestod af to faser. I første fase tilbød IMK, arrangeret af Varde Kommune, 3 x 2 timers undervisning om etniske minoriteters sundhed. I fase 2 udvalgte og henviste Varde Kommune i samarbejde med de praktiserende læger særligt komplicerede patienter af anden etnisk herkomst end dansk til IMK.  

Samtaler foregik over et simpelt video konferencesystem, således at patient og tolk sad sammen i et rum på Borgercenter Vardet, mens IMK lægen befandt sig på et kontor med tilsvarende udstyr på Odense Universitetshospital.  

Evalueringerne var meget positive fra alle involverede.  

Det var særligt overraskende, at selv svært traumatiserede flygtninge patienter fandt systemet betryggende og i nogle tilfælde faciliterende og at patienterne oftest ikke lagde mærke at lægen ikke var fysiske tilstede i rummet. Teknologien ser endvidere ud til at kunne skabe et lidt mere trygt og mindre intimiderende samtale miljø til særligt vanskelige samtaler.

Pia Maria Kirkgaard Nielsen
Etnisk konsulent
79 94 68 27
Kontakt Pia Maria Kirkgaard Nielsen