Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Kompetenceløft for HK'ere med administrative opgaver

er publiceret den 17. November 2014


Kom til informationsmøde!
D. 5. december kl. 8.00-9.00 i den store kantine på BCV.

Direktionen ønsker at HK’ere med administrative opgaver får et uddannelsesmæssigt løft, så de er klædt på til at varetage stadig mere komplekse opgaver i Varde Kommune.

Derfor udbyder vi nu i samarbejde med administrationsbacheloruddannelsen på UC-syd et forløb, som giver HK’erne yderligere kompetencer indenfor innovation, analytiske værktøjer, projektledelse/projektarbejde, benchmark og nøgletal og undervisningskompetencer/ pædagogik

Målgruppen er primært medarbejdere der har kommunom eller tilsvarende uddannelsesniveau.

På informationsmødet vil FTR Ulla Rosendahl, undervisere og HR fortælle mere om forløbet.

Af hensyn til kaffe mv. vil vi gerne vide, hvor mange der kommer. Send en mail til coak@varde.dk. I må gerne lave fælles tilmelding fra en afdeling med ca. antal – vi behøver ikke kende navnene.

Du har tjenestefri til at deltage i informationsmødet.

Conny Arsenianz Karlskov
Rekrutteringskonsulent/elevkoordinator
79 94 74 96
Kontakt Conny Arsenianz Karlskov