Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Målrettet sygefraværsindsats - Nyhedsbrev

er publiceret den 08. September 2014


Nyt fra måneden der gik…

Uddrag fra denne måneds nyhedsbrev:

  • "Alle centerområder indenfor ældreområdet har nu haft besøg med henblik på sparring omkring sygefravær generelt, hjælp til udarbejdelse og analyse af sygefraværsstatistikker"

 

  • "Centerområde SydØst har arbejdet mere fokuseret med sygefravær og sygefraværsstatistikker siden foråret også i forhold til at afholde sygefraværssamtaler. Centerområde SydØsts sygefravær er fra 1. april 2014 til 31. august 2014 faldet med næsten 2 % sammenlignet med samme periode sidste år"