Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Målrettet sygefraværsindsats – sygefraværsstatistikker

er publiceret den 19. September 2014


Fremadrettet vil sygefraværsstatistikkerne blive offentliggjort på Vores Varde.

Der har fra flere sider været forespørgsler på, at kende sygefraværsprocenten fra andre områder end sit eget. Til brug for arbejdet med sygefraværet på de enkelte arbejdspladser, har vi derfor besluttet, at vi fremover vil offentliggøre de seneste sygefraværsprocenter for de største områder her på Vores Varde. Der vil komme nye tal ca. en gang om måneden….