Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyhedsbrev fra direktionen - september

er publiceret den 26. September 2014 af Mogens Pedersen, kommunaldirektør


Kære alle

Efter en solrig sommer kan man blot ved at kigge ud af vinduet forvisse sig om, at det nu er efterår. Man kan også se det på vores arbejdspladser, hvor alle er på arbejde - og der arbejdes. Der er fuld damp under kedlerne overalt i kommunen!

Den kommunale organisation er i det hele taget som en stor maskine, hvor vi hver især bidrager med stort og småt til borgernes hverdag. Vi løser alle sammen en lang række opgaver i hver vores funktion, og i takt med at samfundet forandrer sig, stilles der også nye krav til de funktioner, vi skal udfylde i samfundet.

Hvad vi kan i dag, er med andre ord ikke nok, hvis vi ser bare et par år ud i fremtiden.

Den Kommunale Kompetencefond er oprettet med netop det formål at hjælpe kommunerne med at være på forkant med udviklingen, så vi også fremadrettet er klædt på til at løse de opgaver, vi stilles over for.

I Varde Kommune har der hidtil ikke været den store tradition for at ansøge den Kommunale Kompetencefond om midler, men det skal vi lave om på.

En gruppe tillidsrepræsentanter og ledere har netop haft et temamøde om, hvordan vi mere strategisk kan tænke kompetencefonden ind i vores opkvalificering af medarbejderne.

Et møde, vi håber, er starten på en opadgående kurve, når der gælder antallet af ansøgninger til kompetencefonden. 

Vi springer højt

Opadgående kurver var også et glædeligt indslag i september måned, hvor Dansk Industri offentliggjorde sin seneste måling af erhvervsklimaet.

Her sprang vi som bekendt fra en plads som nummer 64 til en 12. plads – et spring, der bekræfter os i, at vores fokus på at styrke dialogen og samarbejdet med erhvervslivet bærer frugt.

Den markante fremgang er noget, vi alle skal glæde os over. Den er resultatet af vores fælles indsats, og vi har samtidig også alle et ansvar for, at vi kan bevare og udbygge den gode placering.

Det gør vi blandt andet ved at være gode ambassadører for vores arbejdsplads og ved at lade det gå videre til vores erhvervsservicenetværk, hvis vi på jobbet eller privat hører om virksomheder, der har et udækket behov i forhold til at etablere eller drive virksomhed lokalt.

Vækst i vores lokale erhvervsliv er grundlaget for, at vi kan levere gode kerneydelser til vores borgere.

Budgetaftale med bred opbakning

September var også måneden, hvor partierne i byrådet landede et budgetforlig. Vi vil fra direktionens side gerne kvittere politikerne for at være meget velforberedte og velovervejede i forhold til forhandlingerne.

Det er glædeligt, at aftalen er indgået med tilslutning fra alle partier. Det giver arbejdsro.

Ifølge aftalen skal der findes besparelser i 2016 og fremadrettet, og tiden frem til da skal bruges på at finde frem til de besparelser, der vil mærkes mindst muligt.

Byrådet var på studietur

Budgetaftalen er nok blevet drøftet på en studietur i Nordtyskland. Her har byrådet netop været på studietur og blandt andet fået input til, hvordan vi bedst styrker kommunens position i forhold til turisme.

Et besøg hos Visit Denmark i Hamburg peger på, at vi bør satse på de målgrupper, vi i forvejen står stærkt hos, hvilket i vores tilfælde er de tyske turister og især dem, der tilhører det særlige segment ”Bürgerlicher Mitte”.

Venlighed er et af de parametre, der er med til at gøre vores område endnu mere attraktivt for turisterne, så vi må huske sende et ekstra smil af sted, når vi møder turisterne i ferielandet.

Et skridt nærmere en endelig vision

Byrådet har også været i arbejdstøjet i forhold til visionsprocessen, Varde 2030, hvor billedet af Varde Kommunes fremtidige profil nu for alvor skal gøres konkret.

Som opfølgning på visionsforum den 27. august har politikerne netop været samlet for at vælge mellem de tre scenarier Aktiv Natur, Vores Sundhed og Andelsbevægelsen 2.0.

Politikerne har valgt at indsnævre feltet og arbejde videre med temaerne Aktiv Natur og Andelsbevægelsen 2.0, der nu skal omsættes til konkrete handlinger. Vigtigst er det nok, at vi husker, at scenarierne er foreløbige arbejdsoverskrifter, hvor det væsentlige er indholdet og ikke navnene.

Målet i den sidste ende er at udarbejde en vision, der skaber samlingskraft for hele kommunen.

7. klasser på camp viser vejen til godt fællesskab

Samlingskraft var også nøgleordet for den camp, som alle elever i kommunens 7. klasser netop har været samlet på. Over to dage arbejdede eleverne med nye emner og fik styrket fællesskabet på tværs af kommunens skoler.

Den type samarbejde kan vi med fordel overføre til mange andre områder i kommunen. Ved at kende hinanden på tværs, styrker vi vores samlede rækkevidde og muskelmasse, og på den måde bliver vi bedre til at skabe sammen med vores omgivelser – foreninger, virksomhederne og borgerne.

Ledelsen skal drøfte samskabelse sidst i oktober, men mere om det i næste månedsbrev.

 

God weekend til alle!