Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Planer for nyt rådhus afsløret

er publiceret den 12. February 2014


Projektet indeholder både nedrivning og ombygning af de eksisterende lokaler på Bytoften 2. Alle kan se vinderprojektet – og de tre andre forslag – i forhallen på rådhuset fra mandag den 17. juni.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Klokken var præcis et minut over 10 torsdag den 13. juni 2013, da borgmester Gylling Haahr afslørede fremtidens rådhus i Varde Kommune.

I minutterne op til summede forhallen i det nuværende rådhus på Bytoften 2 af forventningens spænding, der lå som en tung dyne over de mange mennesker, der var mødt op til begivenheden – og i dagene op til, har dommerkomiteen gransket de i alt fire forslag til den kommende om- og tilbygning af de eksisterende lokaler – et arbejde, der kommer til at strække sig over halvandet år.

- Men der er kun én vinder, og heldigvis har vi i bedømmelseskomiteen været klokkeklart enige om, hvilket projekt, der skal føres ud i livet, nemlig det projekt, der er udarbejdet af firmaet STB-Byg i Vejle, fortsatte borgmesteren.

I korte træk går vinderprojektet ud på, at det eksisterende rådhus får en første sal, mens andre dele af den eksisterende bygning bliver revet ned eller bygget om. Alt i alt bliver resultatet et rådhus med plads til 265 medarbejdere, kantine, mødelokaler, personale-faciliteter, arkiver med mere samt ikke mindst en byrådssal. 

I projektet er der fokuseret stærkt på såvel indeklima, akustik og trivsel for såvel medarbejdere som besøgende – men hvordan projektet mere præcist kommer til at tage sig ud, kan kommunens borgere og andre interesserede undersøge nærmere i den kommende tid.

Udstilling i forhallen

- Vinderprojektet – og de tre øvrige forslag – vil være udstillet i forhallen på rådhuset fra mandag den 17. juni, fortæller bygningskonstruktør Brian Laursen, der er kommunens interne konsulent, når det handler om det nye rådhus.


- Her kan alle fordybe sig i dem i rådhusets åbningstid, og hver især er der tale om fire både forskellige men også meget spændende forslag, mener han. 

Glæde og stolthed

Jens Winther, der er medejer af firmaet STB-Byg i Vejle, udtrykker både glæde og stolthed over, at valget er faldet på deres forslag.


- Vores mål har været at skabe et bæredygtigt projekt med masser af lys, trivsel og oplevelser for både medarbejdere og besøgende på rådhuset. Samtidig har det været en spændende proces og en udfordring, og sådan skal det også være, når flere arbejder sammen om det samme mål, fortsatte han – med henvisning til, at STB-Byg samarbejder med firmaerne ”Regnbuen arkitekter K/S”, ”Konturarkitekter ApS” og Cowi A/S. 

I forbindelse med afsløringen benyttede borgmester Gylling Haahr også lejligheden til at kvittere for indsatsen og engagementet hos de tre firmaer, der altså ikke skal føre rådhusprojektet ud i livet – nemlig Phønix ApS, NCC Construction A/S samt K.G. Hansen & Sønner A/S.

Fakta

Otte medlemmer har siddet i den bedømmelseskomité, der traf det svære valg om fremtidens rådhus i Varde Kommune.

De otte er: Borgmester Gylling Haahr, kommunaldirektør Max Kruse, byrådsmedlem Kjeld Anker Espersen, Clara Rigenstrup og Peter Dalsgaard – begge udpeget af totalentrepriseudvalget under dansk Byggeri, medarbejderrepræsentanterne Vibeke Jensen og Niels Eg Poulsen samt sekretariatschef Frants Bilde Kjeldsen.