Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Forslag til overordnet placering af afdelinger i det nye rådhus

er publiceret den 26. September 2014


Projektgruppen forslag til overordnet placering af afdelinger i det nye rådhus er sendt til høring i Bytoftengruppen.

Forslaget tager udgangspunkt i de ønsker, behov og samarbejdsrelationer, som de enkelte MED-udvalg har tilkendegivet, hvilket Projektgruppen finder i høj grad er lykkedes at efterkomme.

Detaljeret seatingplan:

Her kan forslag til seatingplan - stueplan - ses.
Her kan forslag til seatingplan - 1. sal - ses.

De indtegnede arbejdspladser er alene for at vise, at der er plads til antallet af arbejdspladser i afdelingerne.

Fra Projektgruppens side er det ikke fastlagt hvordan I skal sidde i de enkelte afdelinger – kun hvor afdelingerne skal sidde samt hvor flex- og projektrum er placeret.

Det er helt op til Jer i de enkelte afdelinger at indrette Jer som I ønsker – dog ud fra nogle fælles retningslinjer, som der vil blive informere nærmere om på workshoppen i november, når vi begynder på detailindretningen.

Lige nu handler det alene om den overordnede placering, og det er alene denne der er i høring nu - så forsøg at undgå at lave for detaljeret indretning før workshopppen 14.11.2014.

Projektrum:

Placeringen af projektrummene er lagt fast, og de er også rent fysisk allerede opført.
Projektrummene er de interne mødelokaler, som kan bookes på Outlook og benyttes af hele huset.

Projektrummene indrettes centralt fra. 

Flexrummene:

Placering af flexrummene er vejledende – disse vil i de kommende uger kunne blive justeret en anelse, da vi skal have dem til at gå op med loftsplanerne samt installationerne til lys, ventilation og sprinkling. Men de vil blive placeret som på tegningerne +/- 1 meter. Endelig, målfast placering vil lægge fast inden workshoppen.

Afdelingerne vil ikke have mulighed for at ændre placeringerne af flexrummene eller på antallet heraf.

Flexrummene tilhører ikke den afdeling de er placeret i, men kan i teorien bruges af hele huset.

Flexrummende vil som udgangspunkt blive indrettet med mødebord og stole (4 personer), men har en afdeling helt særlige behov, kan indretningen dog tilpasses. Flexrummene kan og vil ikke blive indrettet til fast arbejdsplads – de er p.g.a. opbygning og indretning ikke godkendte til dette. 

Proces:

Den videre proces er nu følgende:

7.10.2014

Vedlagte forslag for overordnet fordeling høres i Bytoftengruppe

 

Senest 31.10.2104

Direktionen godkender plan for overordnet placering af afdelinger

 

14.11.2014

Workshop for alle MED-udvalgene, hvor

  • Projektgruppen redegør for rammer og fysiske forhold
  • Worklife og Storrumsgruppen redegør sammen for opmærksomhedspunkter ved en god indretning i storrumskontorer
  • Proces med Worklife som proceskonsulent, hvor MED-udvalgene hver for sig får mulighed for at få lagt grund-seatingplanen ud fra udleverede målfaste skitser, således at de kan få hjælp og sparring til praktisk og indretningsmæssige overvejelser.

Herefter sendes MED-udvalgene hjem, og skal sikre medinddragelse omkring deres seatingplan.

I perioden frem til aflevering af seatingplanen vil MED-udvalgene afdelingsvis få mulighed for kort at besigtige deres fremtidig lokaler på byggepladsen.

 

20.12.2014

Endelig seatingplan afleveres til Projektgruppen,