Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Puha - det er varmt.....

er publiceret den 11. July 2014


Nu er sommeren over os - hvad skal vi være opmærksomme på i varmen??

Gode råd ved høje udetemperaturer - anbefalinger fra Arbejdstilsynet

Hvis der ikke kan holdes en temperatur på under 25 oC i perioder med normale udetemperaturer, skal man finde årsagen og løse problemet.

  • Bemærk, at det er individuelt, hvor meget mennesker påvirkes af varme.
  • Sørg for, at medarbejdere med stillesiddende arbejde får et passende antal pauser, hvis temperaturen er over 35 oC og luftfugtigheden er 40-60 pct.
  • Hvis luftfugtigheden overstiger 40-60 pct., skal medarbejdere med stillesiddende arbejde have pauser, selv om temperaturen er under 35 oC.
  • Pauserne skal holdes i lokaler med lavere temperatur eller udendørs.
  • Påklædningen bør være let. Hvis der er krav om uniform, som er varm, skal pauserne eventuelt være længere. Alternativt skal pauserne holdes i lokaler med lavere temperatur.
  • Medarbejderne skal have adgang til rigeligt drikkevand.
  • Vær særlig opmærksom på risikogrupper. Det vil sige gravide, ældre og medarbejdere med hjerte- eller lungesygdomme. Risikogrupperne skal eventuelt have længere pauser, eller helt undgå at blive udsat for de høje temperaturer.
  • Hvis en medarbejder har symptomer på varmeudmattelse (svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser og hovedpine), skal medarbejderen straks hjælpes ud i køligere omgivelser. Sørg desuden for, at medarbejderen får rigeligt at drikke.
  • Hvis en medarbejder besvimer eller falder om, skal der tilkaldes en ambulance. Hedeslag skal behandles akut.