Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Tag med på visionsforum 27. august

er publiceret den 26. June 2014


Visionsprocessen Varde 2030 er i fuld gang, og det er den, der sætter retningen for, hvordan Varde skal se ud i fremtiden.

Efter et strategiseminar, hvor både borgere, erhvervs- og foreningslivet var med, arbejder vi nu videre med tre scenarier for Varde Kommunes fremtid.

  • Aktiv natur
  • Vores sundhed
  • Andelsbevægelsen 2.0
Næste skridt frem mod den endelige vision er et visionsforum den 27. august, hvor du som borger i kommunen er inviteret med. 

 

De tre scenarier


Scenarie 1 – Aktiv natur

Naturen bruges aktivt på nyskabende måder og i Varde trækker man alle samfundsfunktioner ud i naturen. Naturen inddrages i alle facetter og kommunens institutioner har taget et kvantespring ved at bruge naturen som lærings- og innovationsrum. Der arrangeres VM i ”Nak og æd” og ”Aktiv gastronomi” med 27 deltagende nationer. Kvalitetsfødevarer, unikke naturoplevelser og nye former for
naturrelaterede produkter skaber vækst og udvikling.


Scenarie 2 – Vores sundhed

Sundhed er en livsstil for alle i kommunen, og det mærkes i arkitekturen, infrastrukturen, landskabet, og det præger kommunens institutioner og uddannelser. Kommunen har Europas længste net af cykelstier, og der er gratis grøn transport i hele kommunen. Erhvervslivet har også taget Vores Sundhed til sig og brugt det som en vækstmotor til at skabe innovative forandringer inden for turisme, industri og landbrug.


Scenarie 3 – Andelsbevægelsen 2.0

Tryghed og handlekraft blomstrer og flere og flere bosætter sig i kommunen. Andelsbevægelsens profil i forhold til fællesskab og udvikling giver tryghed og nærvær for borgerne og gøre hverdagen meningsfuld og dynamisk. De store begivenheder i kommunen er blandt andet en Andelsfestival, den foreningsbaserede event ”Varde Olympic Games” og en særlig turisme, der dyrker de sociale fællesskaber, blomstrer. Mange lokale initiativer og samarbejdsprojekter samler borgere og institutioner i kommunen på tværs af alder, køn og særinteresser. Fællesskabet løser samfundsopgaver på alle
niveauer.