Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Velkommen til Mogens Pedersen

er publiceret den 29. May 2014


I dag træder Mogens Pedersen til som kommunaldirektør for Varde Kommune.

1. juni er første dag på kontoret for Varde Kommunes nye kommunaldirektør Mogens Pedersen.

Han kommer fra en stilling som direktør ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Her har han siden 2010 haft ansvaret for det tekniske område, kultur- og fritidsområdet samt borgerservice og digitalisering.

Tilknytningen til den vestjyske fjordkommune går dog helt tilbage til år 2000, hvor han blev ansat som vice- socialchef. I 2004 fulgte udnævnelsen til teknisk direktør, og da kommunesammenlægningen gjorde Ringkøbing-Skjern til en ny storkommune i 2007, fik Mogens Pedersen det overordnede direktøransvar for Sundhed og Omsorg, Voksenhandicap, Beskæftigelse samt Kultur og Fritid.

Senest var han direktør for Land, By og Kultur samt Service og Digitalisering.