Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev - april 2015

er publiceret den 30. April 2015 af kommunaldirektør Mogens Pedersen


Kære alle

 

Foråret har for alvor fået fat, og som det er med naturens spirer udenfor, myldrer det også frem rundt omkring os med energiske og gode projekter, der hver dag kræver fuld opmærksomhed og som samtidig er med til at udvikle kommunen som helhed.

Indvielsen af Naturpark Vesterhavet gav sidste weekend genlyd langt ud over kommunegrænsen. Naturparken er i sig selv et stort projekt, vi fremadrettet får stor glæde af. Samtidig er naturparken det første store tema, der er med til at bære Vi i Naturen fremad.

Vi i Naturen får hele tiden flere følgere på Facebook, og senest er også en ny hjemmeside for visionen kommet til. På www.viinaturen.dk kan alle interesserede blive klogere på visionen og på, hvordan vi hver især kan koble visionen til de aktiviteter, vi planlægger i relation til naturen.

Kig ind og bliv inspireret til, hvordan du kan være med til at få Vi i Naturen til at leve.

Krisekommunikation

Vi har gennem flere år haft fokus på den gode historie som et vigtigt element i arbejdet med at brande kommunen udadtil.

Til vores fokus på den gode historie føjer vi nu krisekommunikation som et strategisk element, der skal være med til at styrke vores kommunikation bredt i organisationen. Det er vigtigt, at vi alle direktører, ledere, medarbejdere og politikere har en klar forståelse af, hvor afgørende summen af vores kommunikation er for det billede, der udadtil tegnes af kommunen.

I maj gennemgår direktionen, lederforum samt byrådets udvalgsformænd derfor et kursusforløb med krisekommunikation som overskrift.

Lederudvikling med fokus på samskabelse

Samskabelse står højt på direktionens dagsorden og er således et af de 5 prioriterede temaer i vores overordnede strategiplan.

For at understøtte det tværgående samarbejde er det planen, at en gruppe af kommunens samskabende ledere skal gennemgå et lederudviklingsforløb, der afvikles af konsulenthuset UKONs chefkonsulenter Manon de Jongh og Mogens Fogsgaard.

Forløbet strækker sig over 10 måneder og forventes at begynde efter sommerferien.

Økonomihandlingsplan 2016-2019 – råderumskatalog

Direktionen har den seneste tid arbejdet med de mange forslag, der er kommet til mulige effektiviseringer, og har nu sammensat det endelige oplæg til råderumskataloget. Som budgettet er nu, er der aktuelt brug for 12 millioner fra katalogets forslag, men det endelige billede tegnes først, når blandt andet regeringsaftalen mellem KL og kommunerne er indgået.

Det samlede katalog går nu videre til byrådet, der skal tage endelig stilling til, hvilke forslag der skal gennemføres. Byrådet har temamøde om råderumskataloget den 6. maj.

Overtagelse af rådhuset

Byggeriet af det nye rådhus på Bytoften skrider planmæssigt fremad, og der arbejdes lige nu med rengøringen frem mod overdragelsen af huset.

Vi får overdraget rådhuset i løbet af maj måned og herefter begynder indretningen af kontormiljøer og indflytningen.

For at gøre indflytningen så smidig som mulig flytter IT som de første ind i huset og gør de nødvendige forberedelser til, at de øvrige medarbejdere kan flytte ind op til sommerferien.

Vi ser frem til at flytte ind i den nye bygning og til at få et styrket tværgående samarbejde, når administrationen samles.