Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev - maj 2015

er publiceret den 28. May 2015 af Kommunaldirektør Mogens Pedersen


Et vådt forår har nået sin afslutning, og der bliver så småt foldet flyttekasser ud rundt omkring på de administrative kontorer. Inden længe bliver de fyldt, flyttet og pakket ud igen på Bytoften 2.

Vi ser frem til at få samling på tropperne, så den daglige koordinering og samarbejdet på tværs bliver nemmere.

Den 12. juni rykker IT som de første ind og forbereder indflytningen af den øvrige administration. Den 19. juni er den helt store flyttedag, og mandag den 22. juni er der en lille intern markering af indflytningen.

Den 30. juni er der officiel indvielse af det nye rådhus, og til august slår vi dørene op og inviterer alle interesserede indenfor til at se vores nye lokaler.

Vi gør klar til demokratiets festdag

Ud over forberedelser til flytningen bliver der også travlhed mange steder i organisationen frem mod den 18. juni, hvor valget til Folketinget skal stå.

Der er ikke længe til den 18., og for nogle bliver det tre meget travle uger. Mange medarbejdere bliver berørt på den ene eller den anden måde i arbejdet frem mod demokratiets festdag.

Men uanset travlheden undervejs, så er vi garanteret en rigtig festdag, når vi når frem til selve valgdagen.

Afrunding af tiden som Årets Cykelkommune 

Vores tid som Årets Cykelkommune er ved at rinde ud, og mens Odense officielt har overtaget titlen som cykelkommune i 2015, ser vi frem til at runde vores cykelår af med manér.

Det sker fra den 13. til den 16. august, hvor der vil være flere forskellige cykelaktiviteter rundt om i kommunen.

Den 13. august sætter skolerne fokus på cyklisme med forskellige cykelkonkurrencer og rekordforsøg. Den 14. – 15. august er der cykelaktiviteter rundt omkring i byerne, og den 16. august er der festlig modtagelse på Torvet i Varde af deltagerne i Cykel for Sagen, der lander efter hjemturen fra Skagen.

I april var der sidste frist for at deltage i en cykelblikfang-konkurrence, hvor det gjaldt om at skabe den bedste og mest iøjnefaldende cykelskulptur.

Det er glædeligt at konstatere, at engagementet omkring konkurrencen har været stort. Der er kommet mange farverige og fantasifulde bud ind, der lige siden har pyntet flot op rundt omkring i landskabet, og det skal blive spændende at se, hvem der triller af med sejren, når vinderen kåres på Torvet i Varde den 16. august i forbindelse med modtagelsen af cyklisterne fra Skagen.

Pris for autismeindsats

To af Jobcenter Vardes medarbejdere, Pernille Pedersen og Tannie Sørensen, har netop fået overrakt den såkaldte AspIT-pris, der uddeles af AspIT-uddannelsen.

AspIT-uddannelsen har hjemme 10 steder i landet, og hvert år uddeles AspIT-prisen som en anerkendelse af en særlig indsats, der formår at rykke unge med særlige behov, så de gennem uddannelse kommer ind på arbejdsmarkedet.

Stort tillykke til Pernille Pedersen og Tannie Sørensen med prisen, som de får for deres indsats med unge mennesker med Asperger hos AspIT Esbjerg.

Økonomihandlingsplan 2016-2019 - råderumskataloget

Råderumskataloget er nu overdraget til byrådet, der skal beslutte hvilke spareforslag, der skal gennemføres i de kommende år. Vi har i direktionen overdraget bud på besparelser for 52 millioner kroner, og det skal blive interessant at følge politikernes arbejde med forslagene.

Ligesom der er 25 politikere i byrådet, er der formodentlig også 25 meninger om, hvor det er mest fordelagtigt at sætte ind, så vi følger den politiske proces med spænding.

Flygtningeindsatsen kræver samarbejde på tværs

Varde Kommune modtager i år flere flygtninge, end nogensinde tidligere. Det stiller store krav til vores lokalsamfund og til vores administration, der skal sikre, at de nytilkomne får en god modtagelse og ordentlige rammer at bygge en hverdag op i.

Det er altid vigtigt, at vi er gode til at tænke på tværs, og i denne sammenhæng er det altafgørende. Vores tværfaglige samarbejde internt bliver sat på prøve, når vi tager imod flygtningene, og der er til samme formål nedsat styregrupper både på administrativt og politisk niveau.

Flygtningene skal have den hjælp, de har brug for både for dem selv personligt og for kommunen og lokalområderne generelt.

Hvis vi løser opgaven optimalt og får hjulpet flygtningene godt til rette, vil de på sigt kunne træde ind på arbejdsmarkedet og bidrage til fællesskabet og bringe ny kulturel inspiration til vores lokalsamfund.

Varde Kommune er på Facebook

Varde Kommune har netop fået en officiel profil på Facebook, hvor vi fremadrettet vil fortælle små og store historier om, hvad vi arbejder med i den kommunale verden.
Det er håbet, at vi kan møde borgerne på Facebook og her give dem et mere nuanceret billede af, hvad vi arbejder med i det daglige.
Du er naturligvis velkommen til som medarbejder at følge Varde Kommunes side – www.facebook.com/vardekommune