Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev - marts 2015

er publiceret den 27. March 2015 af kommunaldirektør Mogens Pedersen


Kære alle

Fuglene kvidrer efterhånden godt til i det begyndende forår, og hos Varde Kommune er en lille blå fugl også begyndt at pippe. Varde Kommune er kommet på det sociale medie Twitter, hvor vi vil fortælle vores følgere nyt om stort og småt.

Du finder os under navnet @vardekommune. Inden længe vil vi også være at finde på Facebook og andre sociale medier, hvor vi på tilsvarende vis vil fortælle nyt til borgere og andre interesserede, der følger med.

Friluftsrådet og Varde Kommune støtter naturrum i Ansager

Vi er alle sammen i fuld gang med at vende og dreje Vi i Naturen og pejle os ind på, hvordan vi hver især kan bidrage til at give naturen plads i hverdagen.

Senest har Udvalget for Økonomi og Erhverv bevilliget midler til aktiviteter, der fremmer kultur i naturen – Open Air, Mariehaven og 7-kanten.

Et andet eksempel på udvikling i naturen er Ansager Naturrum, hvor kommunen og borgerne er gået energisk ind i et samskabelsesprojekt ved stemmeværket, der skaber et spændende sted for et aktivt udeliv.

Projektet har ud over et tilskud fra kommunen også modtaget 500.000 kroner fra Friluftsrådet og er nu snart i mål med finansieringen.

Del visionen med andre

Visionen Vi i Naturen er ikke alene Varde Kommunes. Den er til for hele lokalområdet, for vi har en fælles opgave i at sikre, at vores vestjyske område som helhed også i fremtiden er et godt sted at være.

Udviklingen her er som i mange andre yderområder, at befolkningen søger mod storbyerne. Skal vi ændre på det, må vi smide den vestjyske beskedenhed over bord. Vi skal vise, hvad vi har at byde på, og hvordan vi her er rige på naturens styrker og lever et trygt og sundt liv.

Gør vi det i fællesskab – medarbejdere såvel som borgere i kommunen - kan vi bringe et meget troværdigt og kraftfuldt budskab til omverdenen.

Med Vi i Naturen kan vi alle byde ind i stor eller mindre skala. Vi inddrager hver dag naturen i vores liv på den ene eller den anden måde, og du kan nemt være med til at sætte lokalområdet på dagsordenen, hvis du deler dine oplevelser på de sociale medier under hashtagget #viinaturen – på jobbet såvel som i din fritid.

Erhvervskonference gav input til iværksættere

Den 10. marts var Varde Kommune sammen med JydskeVestkysten, ProVarde, Rotary og Lions Club International vært for en erhvervskonference, der fik god opbakning fra vores lokale erhvervsdrivende.

På konferencen fortalte Herning Kommunes borgmester Lars Krarup blandt andet om, hvordan man i Herning kobler kommunale kerneydelser med erhvervstænkning.

Johan Bülow, der i 2006 med knofedt og ad snørklede omveje grundlagde den meget succesfulde virksomhed Lakrids. Han begyndte sit lakrids-imperium med at forsøge at koge lakrids hjemme i køkkenet i sin mors store gryde og gik siden mange udfordringer igennem, før han nåede frem til det brand, vi kender i dag.

Johan Bülow leverede et inspirerende oplæg på konferencen, der gav et indblik i en ung iværksætters udfordringer og succesoplevelser.

Vi har i Varde Kommune et stort ønske om at stille de bedst mulige forhold til rådighed for erhvervslivet og unge iværksættere, så de kan skabe den vækst, der i sidste ende kommer os alle til gode.

I det perspektiv er historier som Johan Bülows rigtig gode at høre, så vi får et indblik i de bump på vejen, som især unge iværksætter møder og med en hjælpende kommunal hånd måske lettere kan forcere.

Kender du en iværksætter, spirende såvel som erfaren, der har en nød, der skal knækkes, hører vi til enhver tid gerne om det, så vi kan gå i dialog og på smidigste vis hjælpe vedkommende godt på vej.

Økonomihandlingsplan 2016-2019 - råderumskatalog

Med-organisationen og Lederforum har gjort et rigtig fint forarbejde til udviklingen af det endelige råderumskatalog, som vi i direktionen nu endeligt skal stykke sammen.

Vi er taknemmelige for de gode input, vi har fået, og det er nu vores opgave at vælge de bedst egnede ud, så vi på den mest hensigtsmæssige måde finder frem til det optimale rationale.

Velkommen til ny direktør

April banker på døren, og når vi byder den nye måned inden for, kan vi samtidig sige varmt velkommen til Anette Bækgaard Jakobsen, der tiltræder som ny direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Vi glæder os til samarbejdet!