Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ekstraordinær generalforsamling i AC-Klubben

er publiceret den 20. March 2015


AC-Klubben inviteres til ekstraordinær generalforsamling 13. april 2015

Efter beslutning på AC-Klubbens ordinære generalforsamling inviteres klubbens medlemmer til ekstraordinær generalforsamling.

Det foregår 

13. april
8.00
Mødelokale 1 på Toften 2, Årre

Dagsorden er

Skal vedtægternes §7, stk. 1 ændres så tidspunktet for afholdelse af medlemsmøde og generalforsamling falder mere naturligt sammen med valg til HovedMED, FællesMED og LokalMED?

”Ordinær generalforsamling holdes i ulige år i første kvartal” ændres til

”Ordinær generalforsamling holdes i ulige år umiddelbart forud for valg til MED-strukturen. For nuværende holdes det i andet kvartal med tiltrædelse af den nye bestyrelse senest 1. august.”

Er du forhindret i at deltage, kan du give din mening til dagsordenspunktet tilkende via det elektroniske skema, vi har oprettet til formålet.

Din stemme tæller ikke via denne metode, men den giver en pejling af, hvad medlemmerne mener. Dermed kan du alligevel få indflydelse på, hvad resultatet bliver.

 

 

Referat

Vedtægtsændringen blev godkendt.

AC-Klubbens Bestyrelse