Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Hjælp regnskoven og kommunekassen...

er publiceret den 23. April 2015


Anvendelse af digital post

Hjælp regnskoven og kommunekassen…

Varde kommune skal spare 1 mio. kr. pr. år ved øget ”tvungen” anvendelse af digital post.

Vi er i gang med en række tiltag, som skal kortlægge de forsendelser der endnu ikke er digitale.

Papirforsendelser er dyre. En A5 kuvert med en A4 side koster omkring 20 kr.
Klik afgift på printer, papir, gå tur til printer (gns. to minutter), kuverter og porto. 

Er du i tvivl om, hvordan du sender digital post, så klik her: Doc2Mail, KMD Sag og Sikker post via outlook.
Vil du have mere viden om digital post, så kan du deltage i IT-afdelingens webinarer, se voresvarde.dk.

Udover øget forsendelse af digital post, så vil vi kigge på Varde kommunes samlede printforbrug, som skal nedbringes. Vi har analyser af de sidste 6 måneders printforbrug, og vil med baggrund i analysen kontakte de 30 brugere, der har udskrevet over 6000 sider i denne periode. Denne kontakt skal bl.a. være med til at kortlægge, hvordan vi sikrer en øget digitalisering, samt hvilke IT systemer og arbejdsgange der kan være til hinder for dette.