Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Kommunaldirektørens månedsbrev for juni 2015

er publiceret den 30. June 2015


Sommerferien nærmer sig. Og lige nu tyder meget på, at solen og varmen også er på vej. Det er dejligt, tror jeg, de fleste tænker.

Nyt rådhus

Den store begivenhed i Varde Kommune i denne måned har været, at det nye rådhus på Bytoften blev taget i brug den 22. juni. Det er et privilegium at få lov til at tage et nyt hus i brug, og det er yderligere en glæde, at der overordnet set er tilfredshed med huset – der er god logistik i huset, der er god akustik i huset, og huset fremtræder harmonisk og behageligt både indenfor og udenfor.

Tak til medarbejderne

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle medarbejdere, fordi I har håndteret flytningen så fint. Jeg vil også gerne sige tak til flyttekoordinatorer og andre som har sørget for at flytningen har været veltilrettelagt og hurtig. Og endelig vil jeg i særlig grad takke Martin Højgaard Jensen, Brian Skytte Laursen og Peder Sandfeldt for en eminent styring af de mange, mange processer, der har været i forbindelse med byggeriet.

Som nævnt er det et privilegium at få lov til at flytte på Bytoften. Men alle, der sidder i huset, skal også huske, at de kun udgør en lille del af Varde Kommunes organisation. Der sidder en række medarbejdere på BCV, hvor der også udføres vigtige opgaver. Ligesom der er dygtige medarbejdere rundt omkring på kommunale institutioner, hvor mange af kommunens kerneopgaver bliver løst.

Renoveringen af Lykkegaardsskolen

Der er også grund til at glæde sig over, at renoveringen af Lykkegaardsskolen skrider godt frem. I sidste uge blev der holdt rejsegilde på nybyggeriet. Byggeriet ser spændende ud, og der bliver alle muligheder for, at vi her kan få de bygningsmæssige rammer for en god skole til fremtiden.

Struktur for skole- og dagsinstitutionsområdet

På byrådsmødet den 30. juni vil Byrådet formentlig beslutte at igangsætte en proces, hvor man frem mod 2017 vil vurdere den fremtidige struktur for skole- og dagsinstitutionsområdet fra 2018. Afsættet for processen vil være kommunens børne- og ungepolitik, skolevisionsstrategien og det fælles børnesyn. Og baggrunden for processen vil være, hvilke konsekvenser det ganske betydelige fald i børnetallet har for den nuværende struktur.

Virksomhedsbesøg og store forventninger

Erik Buhl og jeg er på spændende besøg hver eneste uge, hvor vi tydeligt oplever, hvordan man rundt omkring hos virksomhederne opfatter Varde Kommune. Det er min vurdering, at der overordnet set er stor tilfredshed med vores indsats, men det er også tydeligt, at forventningerne til os er høje – vi skal være hurtige, dialogorienterede og beslutningsdygtige. Jeg tror egentlig, det er krav, som man fornemmer næsten uanset, hvilket arbejde man har i Varde Kommune. Og der er kun en ting, vi kan gøre – nemlig at yde det bedste for at indfri disse forventninger. Vores arbejde har betydning for rigtig mange rundt omkring, og netop derfor er det vores pligt at gøre os umage for at leve op til disse forventninger.

Folketingsvalg

Midt i måneden blev der afholdt Folketingsvalg, og som bekendt resulterede valget i en ny regering. Det bliver rigtig spændende at se, hvilken linje regeringen vil lægge, men en række beslutninger vil have stor betydning for os. Hvordan bliver den økonomiske ramme? – hvad sker der med regionerne og deres opgaver? – Hvordan bliver et nyt forsvarsforlig? – Hvordan vil man styrke landdistrikterne? – Hvilke forventninger er der til ældreplejen og til folkeskolen? – Hvordan bliver det at drive virksomhed i vores kommune?

 

På vegne af Direktionen vil jeg gerne ønske alle en rigtig god sommer.

 

Venlig hilsen

Mogens Pedersen