Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ledelsesinformation pr. 30. april 2015

er publiceret den 21. May 2015 af Johan Brøndsted


Nu er der en ny udgave af ledelsesinformation klar - denne gang med tallene til og med april 2015.

I oversigten bliver der altid vist nøgletal for de seneste 12 måneder, så det er lettere at følge udviklingen hen over året.

Ledelsesinformationen er suppleret med en grafisk illustration af udvalgte nøgletal - som de enkelte direktørområder selv har udvalgt indenfor netop deres område.

Du se nøgletallene i Ledelsesinformationen pr. 30. april 2015

 

Kommentarer til ledelsesinformation pr. 30. april 2015:

  • På Sundhedsområdet arbejdes der på en redefinition af data, der rapporteres på.
    Derfor er nogle af målepunkterne i april rapporteringen skraverede.

  • Befolkningstallet følger stigningstakten som også i tidligere år er set i årets første måneder.
    Ultimo april 2015 er der i alt 50.178 indbyggere i Varde Kommune.

  • Antallet af 0-5 årige fortsætter desværre den faldende tendens.
  • Antallet af 85+ årige er faldet fra ultimo december 14 til ultimo marts 15, men faldet udligner stigningen fra ultimo september 14 til ultimo december 2014.

Johan Brøndsted
Chef for Budget og Regnskab
79 94 67 56
Kontakt Johan Brøndsted