Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ledelsesinformation pr. 31. maj 2015

er publiceret den 16. June 2015 af Johan Brøndsted


Nu er der en ny udgave af ledelsesinformation klar - denne gang med tallene til og med maj 2015.

I oversigten bliver der altid vist nøgletal for de seneste 12 måneder, så det er lettere at følge udviklingen hen over året.

Ledelsesinformationen er suppleret med en grafisk illustration af udvalgte nøgletal - som de enkelte direktørområder selv har udvalgt indenfor netop deres område.

Du kan se nøgletallene i Ledelsesinformationen pr. 31. maj 2015

 

Kommentarer til ledelsesinformation pr. 31. maj 2015:

  • Opholdssteder og institutioner-almenområdet en netto tilgang i maj måned
  • Antal personer i misbrugsbehandling er for nedadgående i årets første måneder

  • Antal personer omfattet af Integrationsloven fortsætter op og er på højeste niveau i de seneste 12 måneder
  • Antal personer i fleksjob fortsætter ligeledes stigningen, og er ved udgangen af maj måned på 698 personer

  • Det samme gælder antal personer i ressourceforløb, der også stiger

Johan Brøndsted
Chef for Budget og Regnskab
79 94 67 56
Kontakt Johan Brøndsted