Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ledelsesinformation pr. 31. marts 2015

er publiceret den 16. April 2015 af Johan Brøndsted


Nu er der en ny udgave af ledelsesinformation klar - denne gang med tallene til og med marts 2015.

I oversigten bliver der altid vist nøgletal for de seneste 12 måneder, så det er lettere at følge udviklingen hen over året.

Ledelsesinformationen er suppleret med en grafisk illustration af udvalgte nøgletal - som de enkelte direktørområder selv har udvalgt indenfor netop deres område.

Du kan hente ledelsesinformationen pr. 31. marts 2015 ved at klikke her

 

Kommentarer til ledelsesinformation pr. 31. marts 2015:

På området for børn og voksne handicappede er der tilføjet følgende målepunkter...

  • Antal udsatte på Bøgely
  • Antal øvrige i dagtilbud efter servicelovens §104
  • Antal i beskyttet beskæftigelses efter servicelovens §103

 

På ældreområdet er der ændret på antal visiterede timer, så de nu opgøres samlet pr. måned. 

Johan Brøndsted
Chef for Budget og Regnskab
79 94 67 56
Kontakt Johan Brøndsted