Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ledelsessituationen i Børn, Unge og Familie

er publiceret den 13. January 2015


Lene Warwick er stoppet, og ledelsen af BUF varetages af afdelingslederne Louise Thastrup og Marianne Kjærgaard, der er konstituerede frem til 1. august 2015.

Lene Warwick har valgt at opsige sin stilling som afdelingschef i Børn, Unge og Familieafdelingen på grund af de ledelsesmæssige udfordringer i stillingen.

Lene Warwick er stoppet, og ledelsen af BUF varetages af afdelingslederne Louise Thastrup og Marianne Kjærgaard, der er konstituerede frem til 1. august 2015.

Marianne Schmidt Kjærgaard vil være konstitueret chef for Myndighedsområdet og det administrative område:

• Myndighed
• Anbringelseskonsulenterne
• Administrationen
• Konsulentgruppen

Louise Thastrup vil være konstitueret chef for Sundhedsfremme og Tidlig Indsats samt Leverandørområdet:

• Sundhedsfremme og Tidlig Indsats
• Familiekonsulenterne
• Kontaktpersonerne
• Lysningen
• Årgang 14

Marianne Schmidt Kjærgaard
Afdelingsleder myndighed
79 94 77 03
Kontakt Marianne Schmidt Kjærgaard

Louise Thastrup
Leder af Indsatser
22 65 95 36
Kontakt Louise Thastrup