Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Invitation til officiel indvielse af Naturpark Vesterhavet.

er publiceret den 14. April 2015


Indvielsen finder sted søndag den 26. april 2015 ved Danmarks vestligste punkt - Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, 6857 Blåvand - i tidsrummet mellem klokken 10-14.

Kære alle

I anledning af indvielsen af Naturpark Vesterhavet inviteres du og dine til det store åbningsarrangement. Indbydelsen og programmet kan ses her.

Indvielsen finder sted søndag den 26. april 2015 ved Danmarks vestligste punkt Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, 6857 Blåvand i tidsrummet mellem klokken 10-14. 

Hvad er Naturpark Vesterhavet?
Naturpark Vesterhavet strækker sig over et 22.500 hektar stort område, der ligger som et bælte langs kysten mellem Blåvands Huk og Nymindegab, og byder på forskellige naturtyper som klitlandskaber, heder, klitplantager og kystnære søer. 

Naturpark Vesterhavet er også af international betydning som naturbeskyttelsesområde, fx fuglebeskyttelsesområder ved Blåvandshuk og omkring Filsø. Desuden ligger området sammen med Forsvarets naturskønne øvelsesområde. 

I 2014 lancerede Friluftsrådet mærkningsordningen Danske Naturparker. Naturpark Vesterhavet blev optaget som Jyllands første naturpark i december 2014. Det vil vi naturligvis gerne fejre sammen med lanceringen af appen Fortællinger i Naturpark Vesterhavet og lanceringen af Varde Kommunes nye vision Vi i NATUREN. 

Der er vedlagt et samlet program, der viser de mange aktiviteter på dagen. Der er 5 lokationer, hvor den officielle indvielse finder sted ved Blåvand Naturcenter, som anført indledningsvist. 

Med venlig hilsen

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør