Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ny organisation i Plan, Kultur og Teknik

er publiceret den 12. March 2015 af Kathrine Kielgast


Vi har omorganiseret på det tekniske område pr. 1. marts 2015

Baggrunden for omorganiseringen er et ønske om en organisation der på bedst mulig vis understøtter vores hovedformål og som i særlig grad kan rette fokus mod erhvervslivet, visionen 'Vi i naturen' og anlægsprojekter. 

Se det nye organisationsdiagram her.

Vores Varde og Varde Kommunes hjemmeside vil blive tilrettet i nærmeste fremtid så de afspejler den nye organisation.