Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Råderumskataloget er overdraget til byrådet

er publiceret den 07. May 2015 af kommunaldirektør, Mogens Pedersen


Økonomihandlingsplan 2016-2019 - udarbejdelse af råderumskatalog.

I efteråret 2014 besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes et råderumskatalog på 40 millioner kroner.

I kataloget skulle der listes en række forslag til, hvordan kommunen kan optimere sine ressourcer og derved skabe budgetmæssig balance. Kommunens egne prognoser viser nemlig, at kommunen i årene frem har flere udgifter end indtægter.

I processen med at udarbejde råderumskataloget har vi i Direktionen fået gode bidrag og forslag fra Hoved- og Fælles MED og Lederforum. Mange tak for det arbejde, I har lagt i jeres besvarelser.

Nu er alle forslagene overdraget til byrådet.

Råderumskataloget er nødvendigt for:

• At skabe balance mellem indtægter og udgifter
• Give byrådet reel mulighed for at prioritere forskellige indsatser
• Give byrådet mulighed for at skabe råderum for nye initiativer

Nu er den videreproces, at råderumskataloget i løbet af maj måned forelægges fagudvalgene, hvorefter der arbejdes frem mod de endelige prioriteringer i august/september 2015.