Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Udbud af kantiner er aflyst

er publiceret den 13. January 2015


Driften af administrationens kantiner er fortsat en del af den kommunale organisation.

Til orientering kan det oplyses, at Økonomiudvalget på sit møde den 7. januar 2015 besluttede at aflyse udbuddet vedrørende kantiner for administrationen.

Begrundelsen herfor var, at kompleksiteten og sårbarheden ikke stod mål med de sandsynlige økonomiske effekter af et udbud.

Drift af kantinen vil således fortsat være en del af den kommunale organisation.