Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Varde Kommune sætter fokus på hygiejnen

er publiceret den 04. February 2015


Der er i januar 2015 etableret en hygiejneorganisation i Varde Kommune. I første omgang dækker organisationen Social- og Sundhedsområdet, hvor der er udpeget hygiejneansvarlige og hygiejnekontaktpersoner på alle enheder. På sigt udvides organisationen til at omfatte områderne Beskæftigelse, Børn og Unge samt Kultur og Fritid. 

Rådgivning om hygiejne

Hygiejneorganisationen sætter ind på fire områder. Der udarbejdes hygiejniske retningslinjer. Der afholdes kurser for hygiejneansvarlige og hygiejnekontaktpersoner, som derefter formidler viden om hygiejne videre til de øvrige medarbejdere i egen organisation. Derudover etableres der telefonisk rådgivning for hygiejneansvarlige og hygiejnekontaktpersoner.

Samarbejde med Sydvestjysk Sygehus

Der er i forbindelse med hygiejneorganisationen indgået et samarbejde med infektionshygiejnisk enhed på Sydvestjysk Sygehus omkring rådgivning og uddannelse af medarbejdere. Hygiejneorganisationen er et resultat af Varde Kommunes sundhedspolitik, hvor hygiejne er ét af de særlige fokusområder.

Målet er

Det er målet at styrke og kompetenceudvikle det tværgående samarbejde om hygiejneindsatsen i Varde Kommune. Blandt andet ved at udarbejde infektionshygiejniske retningslinjer. Forhindre spredningen af infektionssygdomme og en indsats for at reducere smitterisiko, sygedage og indlæggelser.

 

Sara Møller Olesen
Ac-medarbejder
79 94 66 03
Kontakt Sara Møller Olesen