Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Vi gør klar til at tage nyt logo og slogan i brug

er publiceret den 04. February 2015


Visuel identitet

Det nye logo og slogan er skabt af bureauet Design Fordi og skal bruges til at markedsføre kommunens satsning på naturen i forhold til borgere, turister og erhvervsliv.

Alle kan bruge nyt slogan

Sammen med logoet er der lavet et fleksibelt slogan, der kan tilpasses de fleste situationer. Sloganet er ”Vi i naturen”, hvor ordet vi kan inkludere alle borgere, turister og virksomheder.

Det er idéen, at hvem som helst kan tage sloganet til sig og bruge det i forbindelse med egne oplevelser og aktiviteter i naturen.

Eksempelvis kan sloganet bruges på de sociale medier, hvor ordene ”vi i naturen” kan blive til: Vi cykler i naturen, vi holder pause i naturen, vi fotograferer i naturen, vi hygger i naturen.

Begrundelse for valget

Sloganet er moderne og inddragende. Sloganet er designet til at kunne bruges af alle i næsten alle tænkelige situationer. På den måde vil mange føle ejerskab og bidrage til at skabe kendskab om sloganet.

Sloganet er nemt at huske og nemt at bruge og har stort potentiale til at blive spredt og brugt aktivt af helt almindelige mennesker i hverdagssituationer på de sociale medier.
Den visuelle identitet med logoet giver et organisk udtryk, der leder tankerne mod naturen.

Branding for Varde Kommune

Det nye logo og slogan giver Varde Kommune en ny visuel identitet og understøtter byrådets visionsarbejde. Forslaget bygger på Varde Kommunes autentiske styrker og giver effektiv brandingværdi.

Ligesom forslaget også giver en stærk platform for øget kendskab til kommunen og dens tilbud til erhverv, borgere og turister.

Nu begynder arbejdet med at implementere det nye logo og slogan i kommunens visuelle identitet og markedsføringsmaterialet. Dette arbejde vil tage et par måneder, men allerede nu vil logoet blive taget i brug.

Processen omkring forberedelserne med udbredelse af materialet vil foregå frem til april 2015, hvor den nye vision officielt indvies samtidig med indvielsen af Naturpark Vesterhavet.