Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Fælles administration

Fælles Administration løser konsulent- og administrative opgaver for hele Børn og Familie.

Fælles Administrationens opgaver spænder således over: økonomi, personaleadministration, udviklings- og evalueringsprojekter, postmodtagelse og fordeling, opgaver vedr. huset Lerpøthus, forsikringer, mødebooking, IT, sekretærfunktion i Børn- og Ungeudvalget, sagsoprettelse, ledelsesinformation mv.

Pia Koch Hauge
Sekretariatschef
79 94 68 04
Kontakt Pia Koch Hauge