Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Indsatser

På følgende side kan du læse om de ydelser, Varde Kommune udbyder.

I afdelingen Indsatser varetages følgende ydelser:

  • Kontaktpersonstøtte: Målgruppen for kontaktpersonerne er børn og unge i aldere 11-18 (23 ved efterværn) år, og familier som har et særligt behov for støtte til at komme i trivsel.
    Målet med kontaktpersonkorpset er, at borgeren bliver i stand til at tage ansvar for dit eget liv, ansvar for din egen udvikling og forberedes til et selvstændigt voksenliv. Når du får en kontaktperson, skal I sammen finde ud af, hvordan du får lige nøjagtig den hjælp, som du har brug for. 

  • Familiekonsulentstøtte: Varde kommune har et team af familiekonsulenter, der er den operative del i forhold til de afgørelser som træffes i myndighed og rådgivning. Dvs. at familiekonsulenterne aktivt tager ud til de enkelte familier og arbejder med den besluttede indsats.

  • Familieguides: Nytilkomne flygtningefamilier med børn og familiesammenførte til flygtninge med børn under 18, kan få støtte fra familieguideordningen. Fælles for alle er, at man skal være omfattet af integrationsloven og målgruppen for servicelovens paragraf 11, stk. 3. 

  • Familiebehandling: Varde Kommunens børne- og familierådgivere kan bestille Familieafdelingens behandlerteam til at yde familiebehandling eller behandling af de børn ude i Familiehuset. Problemstillingerne kan være af psykosocial karakter eller dreje sig om samspillet i familien. Det kunne også dreje sig om opdragelsesformer, familiens kommunikation eller forældrenes indbyrdes forhold i forhold til barnet. 

  • Praktisk støtte: Varde Kommunes familieafdeling tilbyder også praktisk støtte i hjemmet til familier, som er vurderet i målgruppen for dette. Foranstaltningen vil blive udført af en familiemedarbejder, som arbejder ud fra en handleplan, som er blevet lavet i sammenspil mellem familien og en rådgiver.

Louise Thastrup
Leder af Indsatser
22 65 95 36
Kontakt Louise Thastrup