Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Myndighed

Varde Kommunes socialrådgivere er placeret i afdelingen Myndighed. På denne side kan du læse mere om Myndigheds medarbejdere, personaleforhold og faglige redskaber.

Grundlaget for arbejdet som socialrådgiver i afdelingen Børn, Unge og Familie er Varde Kommunes overordnede ”Politik for Børne- og ungeområdet i Varde Kommune”.

Politikken foreskriver bl.a.:

  • At der skal tages udgangspunkt i, at forældrene har det overordnede ansvar for deres barn/ung.
  • Børn og unge og forældre involveres og medinddrages i alle beslutninger, der vedrører dem.
  • At der er stor opmærksomhed på børn/unge med særlige behov.
  • Indsatsen i forhold til børn og unge med særlige behov tager altid udgangspunkt i barnets/den unges konkrete situation.
  • At der skabes en evalueringskultur, hvor resultaterne anvendes til dokumentation og videreudvikling.

Socialrådgiveren skal kende den vedtagne politik og definition af socialfaglighed (kan ses under Faglige redskaber) og skal kunne anvende og omsætte dette i sin tilgang i arbejdet.