Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Psykologerne

I Varde Kommune er der ansat psykologer, som arbejder konsultativt i forhold til skoler og daginstitutioner.
Desuden arbejder psykologerne med børn og unge i alderen 0-18 år, som er indstillet på baggrund af bekymringer for barnets almene udvikling og trivsel, f.eks. faglige, følelsesmæssige eller sociale vanskeligheder.

Psykologernes opgave er at medvirke til, at de voksne omkring barnet bliver i stand til at hjælpe barnet. Dette kan foregå konsultativt, men kan også kræve en psykologisk undersøgelse. Undersøgelsen kan bl.a. bestå af samtale med barnets forældre, de lærere/pædagoger, der har med barnet at gøre i dagligdagen samt evt. med barnet. Undersøgelsen kan endvidere bestå af tests og/eller observation af barnet i dets vante omgivelser.


Psykologerne inddrages ligeledes ved vurdering af børn med særlige behov, f.eks. med rådgivning om specialinstitutioner/skoler/klasser.

Psykologerne kan bl.a. på baggrund af den psykologiske undersøgelse yde råd og vejledning til forældrene og de professionelle omkring barnet i forhold til, hvordan de kan arbejde med problemstillingen og støtte barnet bedst muligt i dets udvikling. Desuden kan der, når det vurderes hensigtsmæssigt, også ydes rådgivning til barnet/den unge.

Der udfærdiges som regel en skriftlig pædagogisk-psykologisk vurdering indeholdende anbefalinger i forhold til indsatsområder, og denne får forældrene en kopi af.Grethe Bergmann
Leder for Psykologerne
79 94 76 64
Kontakt Grethe Bergmann