Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Sammenlægningproces 2017

På denne side kan du følge arbejdet med at sammenlægge afdelingen for Børn og Forebyggelse med afdelingen for Børn, Trivsel og Sundhed.

Via vidoer i menuen til venstre og artikler herunder kan du holde dig opdateret med arbejdet.

 Procesplan for sammenlægningen.

Procesplanen er et dynamisk dokument som ændres, justeres, suppeleres løbende. Dokumentet opdateres hver mandag formiddag her på Vores Varde.

Den dugfriske version kan til enhver tid findes i Acadre dok. nr.: 59110-17.