Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Dagtilbud

På denne side finder du oplysninger om Varde Kommunes tilbud til børn i alderen 0-6 år.

Varde kommunes dagtilbud består af Dagplejen, 7 kommunale fællesledede dagtilbud med hver 3-4 afdelinger og 5 selvejende dagtilbud. Derudover findes der 4 private børnehaver, 1 puljeinstitution, 5 puljedagplejere og et skiftende antal private børnepassere. 

Værdigrundlag

I Varde Kommunes dagtilbud bliver børn og forældre mødt af engagerede og kompetente voksne, der er nærværende i relationen. Relationen er kendetegnet ved: TILLID – OMSORG – RESPEKT 

Mission

Dagtilbudsområdet er et inkluderende og forpligtigende fællesskab, hvor vi arbejder med barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Vision

Alle børn trives og deltager aktivt i forpligtende fællesskaber, hvor udvikling og dannelse er i centrum i tidssvarende læringsmiljøer. 

 

Du kan finde oplysninger vedr. børn i alderen 0-6 år på denne side.

Anette Brodde
Dagtilbudschef
79 94 69 21
Kontakt Anette Brodde