Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Dagtilbud

På denne side finder du oplysninger om Varde Kommunes tilbud til børn i alderen 0-6 år.

Varde Kommunes dagtilbud består af den kommunale dagpleje, 3 fællesledede kommunale dagtilbud med hver 4-8 afdelinger, 4 kommunale dagtilbud under børnebyer/-center og 4 selvejende dagtilbud. Hertil kommer 6 private daginstitutioner, 5 puljepasningsordninger og et skiftende antal private børnepassere.

Værdigrundlag

I Varde Kommunes dagtilbud bliver børn og forældre mødt af engagerede og kompetente voksne, der er nærværende i relationen. Relationen er kendetegnet ved: TILLID – OMSORG – RESPEKT 

Mission

Dagtilbudsområdet er et inkluderende og forpligtigende fællesskab, hvor vi arbejder med barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Vision

Alle børn trives og deltager aktivt i forpligtende fællesskaber, hvor udvikling og dannelse er i centrum i tidssvarende læringsmiljøer. 

 

Du kan finde oplysninger vedr. børn i alderen 0-6 år på denne side.

Anette Brodde
Dagtilbudschef
79 94 69 21
Kontakt Anette Brodde