Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Skole

Skole dækker over de skole- og undervisningstilbud Varde kommune tilbyder børn og unge borger.


Hovedopgaven i Skoleafdelingen er relateret til de 16 folkeskoler, der er i kommunen med i alt ca. 5800 elever. 10 af skolerne er overbygningsskoler, 4 af skolerne har tilknyttet en filialskole og 10.  klasse hører til 10iCampus, som en afdeling under Ungdomsskolen.  

Vi har mål og visioner i vores skoletilbud.

Foruden de nationale mål, har vi i Varde også nogen fælles mål opstillet for skolerne -  nogen skoler har desuden opstillet egne mål. 

De nationale mål:

Med folkeskolereformen opstilles en række nationale mål for folkeskolens udvikling, der giver en klar retning og sætter et højt ambitionsniveau. Målene er:

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Varde kommunes fælles mål:

  • Faglige mål for dansk, matematik og engelsk: At der hos den enkelte elev kan dokumenteres øget faglig fremgang i dansk, matematik og engelsk i forhold til elevens eget niveau.
  • Inklusion: At alle elever i skolen trives i inkluderende fællesskaber og er glade for at gå i skole.
  • Digitalisering: At alle elever dagligt anvender digitale medier i undervisningen i flere fag.

Visionsstrategi:

Alle elever i Varde Kommunes folkeskoler skal:

  • lære mere - hver enkelt elev lærer så meget han eller hun kan i en mere varieret skoledag, som inddrager det omkringliggende samfund
  • trives bedre – hver elev møder en mangfoldig skole, der satser på glade og motiverede elever og en skole, som elever, forældre og medarbejdere er stolte af
  • opleve øget chancelighed – den negative sociale arv skal brydes, så alle elever får lige muligheder. Eleverne skal møde en skoledag, som tager afsæt i viden om, hvad der virker, som stiller høje forventninger til alle og som styrker den enkeltes muligheder.

Du kan finde oplysninger vedr. skole og undervisning for børn og unge på denne side.